Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dbamy o swoje dziedzictwo kulturowe

18 kwietnia 2023 r. po raz 40 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Warto więc w tym dniu poświęcić choćby kilka chwil refleksji na temat roli zabytków oraz znaczenia, jakie spełnia w naszym życiu dziedzictwo pozostawione nam przez poprzednie pokolenia.

Tablica informacyjna dotycząca zabytku

Nasza tożsamość kulturowa, zapisana jest bowiem w murach, przedmiotach, czy też w krajobrazie kulturowym, a zachowane zabytki – jako swoiste dokumenty przeszłości, mają nieocenioną wartość poznawczą – budują nasze poczucie przynależności do wspólnoty.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, to temat trudny i czasami kontrowersyjny, dla wielu prywatnych właścicieli zabytków, kojarzący się raczej z problemami finansowymi i obostrzeniami natury formalno-prawnej. Dlatego tak ważna jest dzisiaj edukacja i stałe podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony zabytków oraz wykazywanie korzyści, jakie z tego tytułu mogą dla nas wszystkich wyniknąć.

Dużym wsparciem i szansą dla właścicieli zabytków w Polsce jest systemowa pomoc finansowa państwa i samorządów lokalnych, które na podstawie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, wspierają finansowo konserwację zabytków ruchomych i nieruchomych, czy wręcz odbudowę zniszczonych obiektów zabytkowych, znajdujących się na jego terenie.

Tak jest również w przypadku Powiatu Starogardzkiego, który od wielu lat dba o swoje dziedzictwo kulturowe! Począwszy od 2017 roku w budżecie Powiatu Starogardzkiego zabezpieczane są środki finansowe na ten cel, które z roku na rok systematycznie są powiększane. W sumie, w latach 2017-2022 Powiat Starogardzki udzielił 18 dotacji na prace konserwatorskie, które dotyczyły konserwacji zabytków ruchomych i nieruchomych, znajdujących się w jego granicach administracyjnych. Łączna suma tych dotacji wynosi 998 985, 87 zł.

Sprawą bez precedensu była odbudowa spalonego w nocy z 30 na 31 grudnia 2020 r. kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kasparusie, który na skutek pożaru uległ niemalże całkowitemu zniszczeniu. Pożar zniszczył budynek kościoła wraz z jego wyposażeniem, a wraz z nim wysiłek wielu pokoleń.

Pożar kościoła w Kasparusie

Sprawa tej tragedii odbiła się szerokim echem nie tylko w regionie, ale była też szeroko komentowana w mediach ogólnopolskich. 

Kościół w Kasparusie po pożarze

Z inicjatywy Starosty Starogardzkiego – Kazimierza Chyły, prawie wszystkie samorządy gmin i miast powiatu starogardzkiego, solidarnie wraz z Powiatem Starogardzkim wsparły odbudowę świątyni w Kasparusie na łączną kwotę 653 356,87 zł. Udział w tej dotacji ma również Miasto Gdańsk, które wsparło odbudowę kościoła w kwocie 50 000 zł. Dzięki tej pomocy bryła kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kasparusie odzyskała swój dawny wygląd, a proces odbudowy wraz z wyposażeniem wnętrza, ma zostać ostatecznie zakończony do grudnia 2023 roku.

O zabytkach na terenie naszego powiatu przeczytasz tutaj: https://powiatstarogard.pl/zabytki-i-walory-turystyczne/