Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowe wzory dowodów rejestracyjnych

Od maja br. obowiązują nowe wzory dowodów rejestracyjnych. Będą bezpieczniejsze i trudniejsze do podrobienia. Wymiana dotychczasowych dowodów nie jest potrzebna.

Wzór nowego dowodu rejestracyjnego

Zmienione zostają wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego. Wydawanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych  na podstawie nowych wzorów nastąpi od 16 maja 2022r., a blankietów  profesjonalnych dowodów rejestracyjnych od 1 maja 2022r. 

W rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych określono, iż dotychczasowe wzory zachowują ważność. 

„§ 2. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.

§ 3. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Co oznacza, iż ich wymiana nie jest potrzebna.

Zmiany służą temu, aby dostosować wzory dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych do ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Obowiązująca od lipca 2019 r. ustawa reguluje wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych.

 Zabezpieczenia, które będą stosowane w nowych dowodach rejestracyjnych to m.in.:

– papier półsyntetyczny zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym, 

– dwutonowy, bieżąco-umiejscowiony znak wodny – naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu, 

– włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym, 

– mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA,

– nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

Zmiana wyglądu dokumentu nie jest widoczna dla ludzkiego oka, ale gwarantuje bezpieczeństwo.