Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Niepełnosprawny nie znaczy gorszy

Jaka jest sytuacja niepełnosprawnych w regionie, jak przygotować te osoby do życia społecznego i aktywizacji zawodowej, jakie działania w tej kwestii podejmuje urząd pracy, a także jak działają spółdzielnie socjalne? – to tylko część zagadnień poruszanych podczas konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Uczestnicy konferencji siedzący w rzędach

W auli Pomorskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja pn. Konsekwentna aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, do udziału w której zaprosił starosta starogardzki Kazimierz Chyła wraz z Nadwiślańskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Spotkanie otworzył wicestarosta Patryk Gabriel, który przede wszystkim docenił rolę fachowców obecnych na konferencji, a także prelegentów oraz zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed samorządem i instytucjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. – Dobrze wiemy, że żyjemy coraz dłużej i za kilka lat będzie brakować rąk do pracy – podkreślił Patryk Gabriel. – Trzeba szukać rozwiązań w tym temacie w sposób, jaki przez decydentów nie był dotychczas brany pod uwagę. Nie bez powodu spotykamy się na dzisiejszej konferencji w tak licznym gronie. To tylko dowód na to, że my te kwestie rozumiemy dużo lepiej niż statystyczni decydenci.

Wicestarosta w trakcie przemówienia

Co warte podkreślenia, w spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób z terenu całego powiatu starogardzkiego, które są na stałe związane z tematyką aktywności osób niepełnosprawnych.

– Jestem pełen uznania dla tego, co wydarzyło się w ciągu 20 lat na terenie powiatu starogardzkiego – nie krył Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON. – Ta aktywność, którą państwo zapoczątkowali rywalizując wówczas bardzo mocno z powiatem kartuskim, procentuje do dziś.

Uczestnik konferencji w trakcie prezentacji

Konferencja była dobrą okazją do zaprezentowania sytuacji osób niepełnosprawnych w regionie, którą przedstawiła Monika Pazik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. O działaniach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. na rzecz przygotowania wychowanków do życia społecznego i aktywizacji  zawodowej wychowanków mówiła dyrektor SOSW Maria Kłos oraz Manuela Stobińska. Marcin Lempkowski z Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim przeanalizował działania urzędu na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. Dobre praktyki na przykładzie spółdzielni socjalnej DALBA z Pucka przedstawił Janusz Golisowicz, który omówił trudy zakładania spółdzielni socjalnej. Co ciekawe, spółdzielnia ta od 6 lat  prowadzi browar. – Chcieliśmy stworzyć coś, czego jeszcze nie było – tłumaczył Janusz Golisowicz. – Tak się złożyło, że w jednym czasie stały się popularne zarówno spółdzielnie socjalne, jak i rzemieślnicze browary. Postanowiliśmy połączyć te dwa trendy i pokazać, że osoby niepełnosprawne intelektualnie też mogą zrobić coś pozytywnego. Odwiedziliśmy browar Hesket Newmarket Brewery w Anglii, również spółdzielczy. Wspólnie z nimi uwarzyliśmy piwo „Dwa półsztyki”.
Podsumowania konferencji dokonała Ewa Czeplina z Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Uczestnicy mieli też okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących m.in. barier systemowych oraz skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych.

– Podczas konferencji na przykładzie różnych instytucji jak ważna jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które mimo deficytów zdrowotnych są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, mają takie same potrzeby i prawa, jak każdy zdrowy człowiek – przyznała Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu. – Dostrzegajmy osoby niepełnosprawne wśród nas, okazujmy im serdeczność, zrozumienie i akceptację.