Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Na spotkaniu o rekrutacji do szkół

Na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim przybyli dyrektorzy szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych Powiatu Starogardzkiego, doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni. W spotkaniu uczestniczył również Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Marek Gabriel.

Uczestnicy spotkania słuchający prezentacji

Zaproszonym gościom przedstawiono ofertę edukacyjną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Cechu Rzemiosł Rożnych i Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim. Następnie omówiono sposób przeprowadzania elektronicznej rekrutacji kandydatów do szkół średnich.

Zaprezentowano również wykaz pracodawców, którzy współpracują ze szkołami branżowymi  w naszym powiecie. Omówiono specyfikę zawodów oraz podkreślono na co zwrócić uwagę przy wyborze zawodu i późniejszym podpisywaniu przez rodziców umów o szkolenie praktyczne młodocianych pracowników.

Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego pan Marek Gabriel w swoim wystąpieniu zapewnił, że szkoły średnie oraz zawodowe Powiatu Starogardzkiego są przygotowane i dysponują odpowiednią ilością miejsc na przyjęcie absolwentów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.