Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

List intencyjny podpisany

Samorządowcy oraz przedsiębiorcy zdecydowali się podpisać list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energetycznego pod nazwą EKO KOCIEWIE. Tym samym data 31 sierpnia 2021 roku przechodzi do historii.

Samorządowcy oraz przedsiębiorcy rozważają powstanie klastra energetycznego.

Czym tak właściwie jest klaster energetyczny i o co chodzi w tym przedsięwzięciu? Celem jego utworzenia jest  nawiązanie współpracy podmiotów, które chcą stworzyć odpowiednie warunki wytwarzania, dystrybucji i obrotu energii rozproszonej. Miałoby się to odbywać w oparciu o rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej, cieplnej i gazowej. – Od samego początku musimy się solidnie przygotować do tego klastra – zauważyła na spotkaniu Barbara Stanuch, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Związek Pracodawców, a zarazem inicjatorka tej inicjatywy. – Dziś podpisujemy list intencyjny w sprawie utworzenia klastra, ale docelowo chcemy podpisać umowę. Musimy mieć świadomość, że w Polsce są klastry, które powstały, ale nie działają. My chcemy stworzyć taki, który będzie prężny, aktywny i który będzie realizował założone cele.

Barbara Stanuch, prezes SKB ZP, jest inicjatorką przedsięwzięcia, o którym opowiedziała władzom Powiatu Starogardzkiego.

W spotkaniu uczestniczył Jan Barcewicz, pełniący funkcję doradczą w sprawach m.in. tworzenia podmiotów realizujących szeroko pojęte inicjatywy proekologiczne, który przedstawił zarys funkcjonowania klastra, jego mocne, ale też i słabe strony. Wyjaśnił podstawy i aspekty prawne działalności klastra, a także przyszłościowy regulamin działalności.

  • Wychodzimy naprzeciw inicjatywie zgłoszonej przez panią prezes Barbarę Stanuch, a także mając na uwadze stałe dążenie mieszkańców powiatu dla rozwoju inicjatyw związanych z równomiernym rozwojem regionu, zwłaszcza w duchu poszanowania środowiska naturalnego, postanowiliśmy podjąć działania, które zmierzają do powołania klastra energetycznego – wyjaśnia wicestarosta Patryk Gabriel. – Jako Powiat Starogardzki bierzemy na siebie odpowiedzialność bycia liderem tego przedsięwzięcia. Lista partnerów jest wciąż otwarta.
Wicestarosta Patryk Gabriel wspólnie z Wioletą Strzemkowską-Konkolewską, członkinią Zarządu Powiatu i Beatą Gradowską, naczelnikiem Wydziału, wyjaśnił kwestie związane z udziałem samorządów.

Od strony merytorycznej działaniem klastra ma się zajmować Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego na czele z Beatą Gradowską. Koordynatorem projektu została Monika Wontka.

Monika Wontka (od lewej) i Beata Gradowska z ramienia Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. zajmują się sprawami klastra EKO KOCIEWIE.

Wolę utworzenia klastra EKO KOCIEWIE na chwilę obecną wyraziły samorządy: Powiat Starogardzki, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Wiejska Starogard Gdański, Gmina Miejska Skórcz oraz Gmina Bobowo, a także przedsiębiorcy: Mariusz Szwarc, PHU Broker sp. z o.o., Tomasz Pastwa, firma Sputnik, Zenon Sobiecki, firma Graso, Roman Chajewski, firma Eurobud Chajewscy oraz Barbara Stanuch, prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu Związek Pracodawców.

Warto wiedzieć, że klaster zostanie zawiązany  w oparciu o przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy  OZE  i jest on rozumiany  jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego wchodzić będą mogły osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego.

Klaster przyjmuje nazwę EKO KOCIEWIE i obejmuje swoim zasięgiem powiat starogardzki. Jego siedzibą miałoby być Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. Kolejnym krokiem ma być podpisanie umowy o współpracy w ramach klastra EKO KOCIEWIE. Planuje się, że ma to nastąpić do końca listopada br.