Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konsultacje nad projektem programu

To było bardzo ważne spotkanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego. Ważne przede wszystkim z punktu widzenia organizacji pozarządowych. Dlaczego? Otóż dziś członkowie Rady pod przewodnictwem Euniki Szachty zapoznali się z projektem Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego w dniu 21 lipca 2021 roku.

W dalszej kolejności projekt programu trafi do konsultacji. Z dobrych wieści, które już możemy wyjawić i z których na pewno ucieszą się NGO-sy, jest fakt zwiększenia kwoty na zadania z ochrony i promocji zdrowia, na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, na pomoc społeczną, edukację i kulturę, a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z projektem w przyszłym roku kwota ta miałaby wzrosnąć ze 125 000 do 150 000 zł.

Przypomnijmy. Współpraca Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2021 r. poz. 1038 ze zm.), służy umacnianiu uprawnień mieszkańców powiatu w procesie tworzenia więzi społecznych, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup społeczności lokalnej. Program jest wyrazem polityki władz Powiatu wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, polityki zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania, rozwoju oraz wzajemnej współpracy.