Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Forum przewodniczących po raz pierwszy

Z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztofa Czapiewskiego oraz wicestarosty Patryka Gabriela w sali obrad Starostwa Powiatowego odbyło się Forum Przewodniczących Rad Powiatu Starogardzkiego. Było to pierwsze takie spotkanie.

Pomysłodawcą forum przewodniczących rad był Krzysztof Czapiewski, który do współpracy zaprosił władze Powiatu.

Przewodniczący otwarcie przyznają, że o ile mieli styczność z wójtami, burmistrzami, czy prezydentami z innych samorządów, to nie zawsze mieli okazję do rozmów w gronie przewodniczących poszczególnych rad z terenu powiatu starogardzkiego. Było to pierwsze tego typu spotkanie na taką skalę.

– Bardzo mi miło, że spotykamy się akurat w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim – podkreślił starosta Kazimierz Chyła. – To spotkanie ma na celu przede wszystkim integrację samorządowców. Życzę Państwu, aby to forum, które dziś się zaczyna, było kontynuowane. Jestem bardzo zadowolony, że powstała taka inicjatywa, której efekty na pewno będą już niebawem.

Starosta Kazimierz Chyła przyznał, że forum przewodniczących to potrzebna inicjatywa.

Pomysłodawcą forum był Krzysztof Czapiewski, przewodniczący który do współpracy zaprosił samorząd powiatowy.

– Jest to brakująca formuła spotkań, bowiem Rady do tej pory nie miały możliwości do wymiany swoich doświadczeń – zauważył wicestarosta Patryk Gabriel. – Jestem przekonany, że obrady będą niezwykle owocne.

Krzysztof Czapiewski wyjaśnił, że wspólnie z Leszkiem Burczykiem, przewodniczącym Rady Gminy Zblewo, jest członkiem forum przewodniczących województwa pomorskiego. Spotkania w takim gronie odbywają się raz na kwartał, ale – jak zastrzegł przewodniczący Czapiewski – chciałby, aby formuła obrad przewodniczących rad z terenu powiatu starogardzkiego była zgoła inna. Zależy mu na tym, aby mieć możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na temat nurtujących problemów, kwestii związanych z inwestycjami, a także z pandemią. Przewodniczący gmin zgodnie przyznali, że pomysł forum jest bardzo dobry, bo nie kryli, że nie wszyscy się znają. Każda z gmin jest inna, ale jest wiele punktów wspólnych. Na początku spotkania doszło więc do prezentacji poszczególnych samorządów. Przewodniczący mówili o tym jak długo pełnią funkcję radnego oraz przewodniczącego, a także wyjaśniali jakim budżetem dysponują ich samorządy oraz jakie najważniejsze inwestycje zostały zrealizowane, a jakie są w trakcie.

– Wszystkim przewodniczącym jest potrzebna wiedza jak poruszać się w tym samorządzie, a to poruszanie, moim zdaniem, jest coraz trudniejsze – przyznał Leszek Burczyk, przewodniczący Rady Gminy Zblewo.

Przewodniczący ustalili, że ich kolejne spotkania w ramach forum również odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.