Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dziesiątka Rzecznika na radzie gospodarczej

Za nami kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Gospodarczej, która działa przy staroście Kazimierzu Chyle. Tym razem spotkanie miało niecodzienny charakter. Gościem posiedzenia był Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jedną z omawianych kwestii była tzw. Dziesiątka Rzecznika.

Na zaproszenie starosty Kazimierza Chyły do Starogardu Gd. przyjechał Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców (pierwszy z lewej).

-To było bardzo potrzebne spotkanie, pełne merytorycznej wiedzy, popartej konkretnymi przykładami – podkreśla starosta Kazimierz Chyła. – Bardzo cieszę się, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przyjął nasze zaproszenie. Jestem przekonany, że spotkanie przedsiębiorców z rzecznikiem było dobrą okazją do rozwiania wielu wątpliwości, a także omówienia zmian, które czekają przedsiębiorców.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, na spotkaniu z członkami Powiatowej Rady Gospodarczej omówił sytuację przedsiębiorców po wprowadzeniu “Polskiego Ładu”, przedstawił również korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorców. Była też mowa o perspektywie zmian podatkowych i możliwościach rozwiązań łagodzących niekorzystne zmiany. Wiele zagadnień przedstawianych było na konkretnych przykładach, jak choćby kwestie rekrutacji, funkcjonowanie firm w okresie pandemii, rola rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, objaśnienia prawne, czy też proces legislacyjny w Komisji Europejskiej. Wiele uwagi w swoim wystąpieniu Adam Abramowicz poświęcił tzw. Dziesiątce Rzecznika.

Adam Abramowicz mówił m.in. o Dziesiątce Rzecznika.

-To 10 postulatów, żeby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, dostosowanie warunków do tych warunków, jakie mają przedsiębiorcy w innych krajach UE – przyznał Adam Abramowicz. – Są to postulaty 314 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku.

W Dziesiątce Rzecznika znajdują się takie zagadnienia jak reforma ZUS dla przedsiębiorców, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia, zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących, zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem, rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach, brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego, rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów, realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników, ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań w przestępstwach gospodarczych, skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Podczas posiedzenia Rady starosta Kazimierz Chyła dokonał uroczystego mianowania dwóch członków. Do grona przedstawicieli lokalnego biznesu zasiadających w Powiatowej Radzie Gospodarczej dołączyli: Zdzisław Oerlich, członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim oraz Andrzej Kluczkowski, dyrektor kompleksu Port Kopytkowo.

W spotkaniu z rzecznikiem wzięli udział nie tylko członkowie Powiatowej Rady Gospodarczej, ale również licznie przybyli przedsiębiorcy reprezentujący różne branże. Dziękujemy za spotkanie.