Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dyskusja nad pomysłami

Wkraczamy w kolejny, niezwykle ważny etap pracy nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021 – 2027.

Podczas spotkania wicestarosta Patryk Gabriel wyjaśnił na czym polega MOF.

Powiat Starogardzki, który pełni funkcję lidera ZIT, zaprosił do udziału w procesie tworzenia oraz wdrażania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021 – 2027”. Zaproszenie to zostało skierowane do organizacji, instytucji oraz stowarzyszeń, wśród których znalazły się m.in. Fundacja Szpitala św. Jana, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Lokalna Grupa Działa „Chata Kociewia”, Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Starogardzkiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Sucuminie, Stowarzyszenie Starogard 2030 oraz Szwadron Kawalerii 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.

Podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 13 czerwca 2022 r., najpierw doszło do wyjaśnienia, czym jest MOF i czym jest ZIT, następnie podsumowano diagnozę starogardzkiego MOF oraz przedstawiono mocnych i słabych stron w poszczególnych obszarach: środowisko i klimat; energetyka; gospodarka, rynek pracy, innowacyjność; turystyka, kultura, oferta czasu wolnego; mobilność/transport; cyfryzacja; edukacja; ochrona zdrowia. Była także mowa o celach strategii ZIT, przedstawiono projekty do realizacji w ramach ZIT. Sporą część spotkania poświęcono na konsultacje i uwagi podmiotów.

O wcześniejszych ustaleniach w ramach MOF: https://powiatstarogard.pl/sciezki-rowerowe-i-wymiana-autobusow/