Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowy szef pomorskich policjantów

25 czerwca odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Kierowanie pomorskim garnizonem decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie należało do insp. Bogusława Ziemby.

W uroczystości wzięli udział: nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wojewoda Pomorska p. Beata Rutkiewicz, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, komendanci miejscy i powiatowi pomorskiego garnizonu Policji, Dowódcy OPP i SPKP w Gdańsku oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po powitaniu przybyłych gości lektor odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusława Ziemby, który przywitał się ze sztandarem a następnie złożył meldunek o objęciu obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.  

Insp. Bogusław Ziemba służbę w Policji pełni od 1 września 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Służbę na stanowiskach kierowniczych rozpoczął od piastowania stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Starogardzie Gd., następnie był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim. Od 16.02.2016 r. – powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim, a następnie powołano go na to stanowisko. Od 24.02.2023 r. – pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, a od 14.06.2023 r. – został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Od 16.04.2024 r. – pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

W trakcie uroczystości jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Rafał Kochańczyk Zastępca Komendanta Głównego Policji, który pogratulował obejmującemu nowe stanowisko.  Gratulacje złożyła również Pani Beata Rutkiewicz Wojewoda Pomorska. Następnie głos zabrał nowo powołany komendant wojewódzki – w swoim wystąpieniu podziękował za uznanie dorobku służbowego i powierzenie misji kierowania pomorskim garnizonem Policji. Zadeklarował ponadto profesjonalizm w kierowaniu garnizonem pomorskim i podejmowanie działań efektywnie poprawiających bezpieczeństwo i porządek publiczny w Pomorskiem.

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=WB2rHPkzxus