Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Ścieżki rowerowe i wymiana autobusów

Odbyło się kolejne spotkanie partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w skrócie MOF, które było kontynuacją działań w zakresie wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podobnie jak na poprzednim zebraniu, prace skupiły się nad wyborem najważniejszych – z punktu widzenia jednostek – zadań, które w nowej perspektywie finansowej mogłyby być realizowane ze środków ZIT.

Odbyło się kolejne spotkanie w ramach MOF.

Partnerzy opracowali wstępną propozycję na temat przewidywanych obszarów wsparcia i przedsięwzięć w ramach mechanizmu ZIT w FEP 2021-2027 wpisujących się w ukierunkowanie interwencji i oczekiwane efekty Programu, a także alokację środków zarezerwowaną dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego.

Wyodrębniono 7 najważniejszych obszarów, które są zgodne z celami Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027: – efektywność energetyczną, – mobilność miejską, – adaptację do zmian klimatu, – infrastrukturę zdrowotną, – bioróżnorodność, – ochronę przyrody, – wsparcie integracji społeczno-gospodarczej imigrantów.

W ramach powyższych obszarów wstępnie zaplanowano kluczowe dla MOF-u projekty: termomodernizację oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wymianę ulicznych opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowę dróg rowerowych o charakterze transportowym, wymianę taboru komunikacyjnego do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na zero-/niskoemisyjny, uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, działanie w zakresie bioróżnorodność doliny rzeki Wierzycy – etap II, kolejne inwestycje w Kociewskim Centrum Zdrowia. działania skierowane bezpośrednio do imigrantów, które umożliwią podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, co przede wszystkim wpłynie na adaptację do nowej sytuacji w nowym miejscu zamieszkania.

Wstępna propozycja projektów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego i będzie stanowiła punkt wyjścia do dialogu i negocjacji z Zarządem Województwa Pomorskiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej FEP 21-27 w zakresie wyboru ostatecznych projektów finansowanych w ramach ZIT.

Przypomnijmy, że partnerami w MOF są: – Starogard Gdański, – Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat.

Na tym etapie naszych prac warto przede wszystkim podkreślić świetną współpracę samorządów, szukanie wspólnych rozwiązań i kompromisów. Za to bardzo w imieniu władz Powiatu dziękuję – mówi wicestarosta Patryk Gabriel.