Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pomorskie bez SMOGU

3 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbył się „Dzień Otwarty”, gdzie samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne mogły porozmawiać i dowiedzieć się o uchwale antysmogowej.

Zebranych przywitała w imieniu Zarządu Lucyna Herold, etatowy członek, a także dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa Samorządu Województwa Pomorskiego Krzysztof Pałkowski.

Podczas spotkania omówiono kwestie takie jak:

  • dlaczego uchwały antysmogowe?
  • fakty i mity o uchwałach antysmogowych
  • wpływ jakości powietrza na zdrowie ludzi
  • możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę kopciucha z funduszy unijnych, funduszy krajowych oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z. o.o

Sejmik województwa pomorskiego przyjął tzw. uchwały antysmogowe. Ich cel to likwidacja przestarzałych urządzeń grzewczych i pozyskiwanie ciepła ze źródeł niskoemisyjnych.

Na terenie powiatu obowiązuje:

Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa dla miast”

Najważniejsze postanowienia uchwały antysmogowej dla miast:

– Od 1 stycznia 2021 r. zakaz stosowania: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o  uziarnieniu 0-3 mm, biomasy stałej o wilgotności > 20%

– Uchwała antysmogowa dla miast województwa pomorskiego wskazuje terminy wymiany przestarzałych kotłów, które wyglądają następująco:

  • Od 1 września 2024 r. – zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno niespełniających wymogów dla klasy 3 lub nieposiadających tabliczki znamionowej.
  • Od 1 września 2026 r. – zakaz eksploatacji kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4.
  • Od 1 lipca 2035 r. – zakaz eksploatacji kotłów na węgiel i drewno klasy 5.
  • Od 1 września 2024 – konieczność wymiany kominków i innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu.