Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Można jechać ulicą Lubichowską

Nieco ponad 13,5 mln zł kosztowała inwestycja, dzięki której bezpieczniej będzie można poruszać się po ulicy Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim oraz w miejscowości Krąg.

Celem projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego” jest poprawa spójności komunikacyjnej, gospodarki ściekowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację kluczowych dróg powiatu starogardzkiego.

  • To już ostatni etap przebudowy ulicy Lubichowskiej w Starogardzie Gdańskim, który został zakończony. Jestem bardzo zadowolona. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Starogardu i nie tylko, mieszkańcy powiatu i wszyscy użytkownicy najdłuższej ulicy w Starogardzie Gdańskiej czyli ulicy Lubichowskiej, odetchnęli z ulgą, bo otworzyliśmy wjazd przy skrzyżowaniu ulicy Lubichowskiej i Alei Niepodległości – podkreśla starosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.


W ramach inwestycji wykonano:
– przebudowę drogi powiatowej na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim.
Droga ta jest jedną z kluczowych dróg z mieście. Odcinek drogi od ronda Łupaszki do skrzyżowania z al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim, to ostatni etap tej przebudowy, który zapewni kompleksowość całego zadania. Zakres robót obejmował m.in.: odtworzenie trasy i punków wysokościowych, rozbiórki, regulacje urządzeń podziemnych, roboty ziemne, roboty budowlane obejmujące elementy tj.  jezdnia, zatoki autobusowe i postojowe, ciągi piesze i rowerowe, kanalizacja deszczowa,  przebudowę sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i istniejącego oświetlenia, wykonanie dokumentacji projektowej wraz z robotami budowlanymi dot. usunięcia kolizji energetycznych, instalację monitoringu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie pasów zieleni. 

  • Jestem naprawdę bardzo dumny. Do pracy, szkoły, żłobka, też w kierunku centrum miasta przemieszczają się tysiące starogardzianek i starogardzian oraz naszych gości. To ewidentnie przykład konsekwentnej realizacji obietnic wyborczych obecnych władz powiatu starogardzkiego, czego jako były samorządowiec z sercem samorządowym szczerze nam wszystkim gratuluję, życząc wszystkim wspaniałego i bezpiecznego korzystania z tej nowej infrastruktury – przyznaje poseł Patryk Gabriel.

A czym różni się ten etap od poprzednich?

  • Na pewno dużym zakresem robót związanych z eliminacją kolizji energetycznych. Jest to taki element, który jest niewidoczny na pierwszy rzut oka, natomiast w dużym stopniu spowalnia pracę. A polegał na tym, że linie napowietrzne skablowaliśmy pod ziemią. Wszystkie przyłącza do budynków zostały wyremontowane z urządzeń napowietrznych na podziemne. Był to duży zakres, który wpływał na harmonogram i tempo robót, ale udało się to rozwiązać wraz z inwestorem i z projektantem, tak żeby to było rozwiązanie docelowe, bezpieczne i służyło na latach – wyjaśnia Kamil Rozmus z Przedsiębiorstwa Budowy Dróg.


Inwestycja zakładała także rozbudowę pasa drogi powiatowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w miejscowości Krąg, Gmina Starogard Gdański. Nie było tu kanalizacji deszczowej, co wpływało negatywnie na stan środowiska naturalnego, a zły stan techniczny chodnika zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Zakres robót obejmował m.in. budowę kanalizacji deszczowej na odcinku ponad 900 mb. w centrum wsi, przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w celu wykonania instalacji i urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, przebudowę chodnika wraz ze zjazdami, naprawę jezdni w miejscach uszkodzeń, nakładkę asfaltową na całym odcinku.
Modernizacja dróg powiatu starogardzkiego zapewni optymalne rozwiązania z uwagi na czynniki społeczne, gospodarcze, środowiskowe, technologiczne, a także ekonomiczne na etapie modernizacji jak i utrzymania dróg. W przypadku czynników środowiskowych inwestycja wpłynie na zmniejszenie hałasu, zmniejszenie zapylania i emisji spalin, poprawę systemu odwadniania. Pod kątem ekonomicznym pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania (brak potrzeby przeprowadzania ciągłych renowacji). W aspekcie technologicznym modernizacja dróg znacznie poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Inwestycja zrównoważy również cele społeczne poprzez zwiększenie dostępności do usług w obszarze zdrowia, edukacji, rozwoju osobistego i kulturowego. 

„Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego”
Źródło finansowania: Projekt finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Powiatu Starogardzkiego
Wartość projektu: 13 504 555,45 zł (dofinansowanie: 10 700 000,00 zł, wkład własny: 2 804 555,45 zł
Okres realizacji projektu: luty 2023 r. – lipiec 2024 r.