Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Powiat Starogardzki jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe otrzymał wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Program ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wśród beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2024 roku są dwie szkoły z terenu Powiatu Starogardzkiego: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu.

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na m.in. zakup nowości wydawniczych i wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% wkładu własnego organów prowadzących. Dla naszych szkół udało się pozyskać wsparcie finansowe na kwotę 15.600 zł. Z budżetu Powiatu Starogardzkiego na w/w przedsięwzięcie przewidziano wkład własny o łącznej wartości 3.900 zł.

Realizacja zadania i wykorzystania środków planowana jest najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.