Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dla kogo jubileuszowa nagroda Starosty „Kociewski Gryf”?

Trwają przygotowania dotyczące organizacji uroczystości wręczenia Nagród Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali w marcu, ale już teraz Starostwo Powiatowe w Starogardzie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia.

Statuetka Kociewski Gryf - Srebrny gryf na drewnianej podstawie z tabliczką pamiątkową

Do 19 lutego można zgłaszać kandydatów do dorocznej nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Nagrodę przyznaje się w dwóch dziedzinach: kultura i organizacja pozarządowa. Z kolei nagroda w dziedzinie kultury przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku – (instytucja, organizacja).

– Dla wielu działaczy, artystów, animatorów kultury i twórców miniony 2018 rok był czasem sukcesów, które zwieńczały czasami długą drogę przygotowań, wysiłku i poświęcenia – zauważa starosta Kazimierz Chyła. – Zachęcam więc wszystkich, którzy pragną w ten szczególny sposób uhonorować działaczy kulturalnych, animatorów kultury, artystów do składania swoich kandydatur. Pragnę też podkreślić, że w tym roku obchodzimy ważny jubileusz. „Kociewskie Gryfy” wręczymy już po raz dwudziesty.

Nagroda jest formą podziękowania osobom za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu – regionu rozwijającego się turystycznie i gospodarczo w zgodzie z naturalnym środowiskiem, dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności, czerpiącej z dziedzictwa kulturowego przeszłości i pielęgnującej tradycje. „Kociewski Gryf” ma też uhonorować organizacje pozarządowe i inne instytucje, które wniosły trwały wkład w rozwój kultury powiatu starogardzkiego. W jaki sposób można zgłosić kandydatów? Należy to zrobić w formie pisemnej, na podstawie specjalnego wniosku dostępnego w załączniku.

Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinach „Kultura” i „Organizacja Pozarządowa” mogą składać między innymi instytucje, organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić nie więcej niż dwie kandydatury w danej kategorii. Osoba lub organizacja, która została zgłoszona do nagrody, powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie na składanym wniosku. Laureaci nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani do kategorii, w której otrzymali nagrodę w okresie kolejnych 3 lat, licząc od roku przyznania nagrody.

Wnioski o przyznanie nagród w zamkniętych kopertach można składać osobiście w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą do dnia 19 lutego 2019 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”.

Na tej samej gali wręczone zostaną nagrody dla najlepszego sportowca, trenera oraz imprezy sportowej Powiatu Starogardzkiego. Wyboru sportowca, trenera oraz imprezy sportowej dokonuje Kapituła złożona z działaczy i osób związanych ze sportem z terenu Powiatu Starogardzkiego.