Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Profilaktyka zdrowotna

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 roku na terenie województwa pomorskiego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane są świadczenia gwarantowane w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny. W ramach przedmiotowego zakresu podmioty lecznicze udzielają świadczeń ambulatoryjnych lub środowiskowych następującej grupie świadczeniobiorców: dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni. W załączeniu przekazujemy aktualny wykaz 23 ośrodków realizujących przedmiotowe świadczenia na obszarze województwa pomorskiego. Ponadto informujemy, że Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – I poziom referencyjny mają możliwość podjęcia współpracy między innymi z jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty, pomocy społecznej oraz innymi sektorami, w celu zapewnienia opieki jak największej grupie dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Prosta sprawa! Nie prostata!

Drodzy Panowie, dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, możemy zadbać o wasze zdrowie! Zauważyliśmy, iż rośnie ilość pacjentów przyjmowanych przez hospicjum z rozpoznaniem raka prostaty.

Prosta sprawa! Nie prostata

APELUJEMY!
PANOWIE! ZADBAJCIE O SWOJE ZDROWIE! Zapraszamy mężczyzn 40 + do udziału w spotkaniu edukacyjnym ze
specjalistami, podczas którego dowiecie się dlaczego tak ważne jest profilaktyczne badanie poziomu PSA oraz konsultacje urologiczne.  Podczas spotkania będzie również możliwe przesiewowe badanie poziomu PSA.

Dzięki rejestracji na tej stronie i podaniu danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz dalszego kontaktu, będziemy mogli szybciej i sprawniej przeprowadzić badania.”

Poniżej link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1203610970209092

Poniżej link do rejestracji (wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana, ale ułatwi nam organizację spotkania i przyspieszy przebieg badania profilaktycznego). https://prostasprawastarogard.konfeo.com/