Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Informator dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie pomorskim

„INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM” POWSTAŁ Z INICJATYWY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO.


Opracowanie zwiera kompleksową bazę teleadresową instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielających wsparcia osobom dotkniętym problemami w obszarze zdrowia psychicznego.
Informator dostępny jest w linku: https://pomorskie.eu/nie-jestes-sam-bezplatny-poradnik-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-i-ich-rodzin-informator/