Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych

„Informator o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych” powstał w celu dokonywania właściwego wyboru placówki w przypadku nagłego zachorowania lub zagrożenia życia. Opracowanie zawiera kompleksowe informacje w zakresie miejsc zaopatrywania stanów nagłych i ich danych kontaktowych, adresów aptek, podstaw prawnych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce, warunków oraz formalności jakich należy dopełnić, aby uzyskać dostęp do świadczeń. Informator dostępny jest w pięciu wersjach językowych.

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W STANACH NAGŁYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA I OKOLIC

GUIDE ABOUT AVAILABLE FORMS OF HEALTH SERVICES IN EMERGENCIES IN THE TRI-CITY AND SURROUNDING AREAS

ДОВІДНИК ПРО ДОСТУПНІ ФОРМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ У ТРИМІСТІ ТА ОКОЛИЦЯХ

СПРАВОЧНИК ДОСТУПНЫХ ФОРМ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТРУЙМЯСТА И ОКРЕСТНОСТЕЙ

LEITFADEN ZU VORHANDENEN FORMEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG IN NOTFÄLLEN IN DER DREISTADT UND UMGEBUNG