Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Organizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu starogardzkiego w 2022 roku

UCHWAŁA NR 111/715/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

UCHWAŁA NR 104/666/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego – prowadzenie w Powiecie Starogardzkim punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

UCHWAŁA NR 104/665/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

UCHWAŁA NR 101/657/2021 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Starogardzkim przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.