Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny już działa

Powiat Starogardzki, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Osiek, Gmina Skórcz, Gmina Starogard Gdański – co łączy te samorządy? 8 listopada 2021 roku z chwilą publikacji Obwieszczenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ogłoszenia Statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego rozpoczął swoją działalność Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny.

Odbyło się już pierwsze posiedzenie Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Za nami już pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Związku, na którym wybrano przewodniczących zgromadzenia oraz zarząd, a także omówiono zakres działania na najbliższy czas. Założycielami Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego są: Powiat Starogardzki, Gmina Osiek, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Skórcz oraz Gmina Starogard Gdański.

Dobra współpraca wymienionych samorządów oraz utworzenie związku znacząco zwiększyły możliwości pozyskania dopłat do realizacji przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W pozyskiwaniu dofinansowań z funduszu związki powiatowo-gminne mają pierwszeństwo przed powiatami. Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych zapewnia gminom oszczędności, przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości połączeń autobusowych.

Celem utworzenia owego związku jest wspólna organizacja połączeń autobusowych przez różne jednostki samorządu terytorialnego, dzięki której mieszkańcom zostanie zapewniona sprawna i funkcjonalna sieć połączeń – podkreśla starosta Kazimierz Chyła.

Na pierwszym posiedzeniu zostały przeprowadzone wybory władz Związku:

  • Przewodniczącym Zgromadzenia Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego został wybrany Kazimierz Chyła – Starosta Starogardzki,
  • Wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego został wybrany Patryk Gabriel – Wicestarosta Starogardzki,
  • Przewodniczącym Zarządu  Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego został wybrany Marcin Galewski,
  • Wiceprzewodniczącym  Zarządu Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została wybrana Magdalena Forc- Cherek – Wójt Gminy Starogard Gdański,
  • Członkiem Zarządu  Starogardzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została wybrana Anita Galant – Wójt Gminy Smętowo Graniczne.

Nowy organizator publicznego transportu zbiorowego utrzyma obecną sieć powiatowych połączeń autobusowych, a także obejmuje komunikacją nowe obszary.