Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Projekt „Pomorskie S.O.S.”

Województwo Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy realizuje projekt p.n. „Pomorskie S.O.S.”  służący ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19. 

Grafika informacyjna Województwo Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomorskie S.O.S"

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jakimi są pracownicy zapewniający usługi medyczne, bytowe, opiekuńcze, oraz personel gospodarczy i obsługi 82 podmiotów, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę (wsparcie) osobom starszym, przewlekle lub terminalnie chorym, tzn. domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 lutego 2020 r. do 28 lutego 2021 r. W ramach projektu udzielane są granty podmiotom prowadzącym i tworzącym domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja stacjonarne. Granty te dedykowane są zapewnieniu środków ochrony indywidualnej pracownikom ww. podmiotów, środków oraz sprzętu do dezynfekcji, wyposażenia izolatek, jak również usług dekontaminacji pomieszczeń, niezbędnych do odkażenia i zniwelowania skutków wywołanych przez obecność wirusa COVID-19.

Efektem projektu będzie zmniejszenie ryzyka zachorowalności na wirus COVID-19 wśród pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych i poprawa bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy.

Wartość projektu wynosi: 9 814 926,29 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 8 342 687,35 

W ramach powyższego projektu „Pomorskie S.O.S” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy 3 granty, których celem jest realizacja wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, Dom Pomocy Społecznej w Rokocinie, Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku).

W ramach projektu do każdego DPSu zostanie zakupiony sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne.

Otrzymane granty:

DPS Starogard Gdański 64 800,00 zł

DPS Rokocin 103 200,00 zł

DPS Szpęgawsk 256 800,00 zł