Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Piotr Cesarz w Zarządzie Powiatu

Piotr Cesarz, radny Stowarzyszenia Kociewskiego, dotychczasowy przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, został wybrany członkiem Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Piotr Cesarz został wybrany członkiem Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Zmiana była konieczna. 31 marca zmarła bowiem Stanisława Kurowska, która pełniła funkcję członka Zarządu. Na ostatniej sesji Rady Powiatu Starogardzkiego, w związku z postanowieniem komisarza wyborczego dotyczącym wygaśnięcia mandatu, radni w głosowaniu tajnym podjęli decyzję o wyborze nowego członka Zarządu Powiatu. W głosowaniu oddano 18 głosów „za” i 1 głos„przeciw”.

Dziękuję wszystkim radnym za zaufanie – powiedział po ogłoszeniu wyników Piotr Cesarz. – Muszę przyznać, że bardzo dobrze pracowało mi się w Komisji Skarg i chętnie dalej bym w niej pracował, jednak przepisy na to nie pozwalają.

Piotr Cesarz podziękował radnym za zaufanie.

W 5-osobowym Zarządzie zasiadają obecnie: Kazimierz Chyła – starosta, Patryk Gabriel – wicestarosta, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska- etatowy członek Zarządu, Lech Kolaska – członek Zarządu, Piotr Cesarz – członek Zarządu.

Piotr Cesarz to emerytowany nauczyciel, wieloletni dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, ale również doświadczony samorządowiec – był trzy kadencje radnym miejskim, a także w kadencji 1998-2002 oraz obecnie zasiada w Radzie Powiatu. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek i dziadek 5 wnucząt. Jest pasjonatem sportu, niegdyś uprawiał wiele dyscyplin, jak choćby jeździectwo, piłkę ręczną, lekkoatletykę, czy judo.