Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

„Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego”

Źródło finansowania: Projekt finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Powiatu Starogardzkiego

Wartość projektu: 13 504 555,45 zł (dofinansowanie: 10 700 000,00 zł, wkład własny: 2 804 555,45 zł)

Okres realizacji projektu: luty 2023 r. – lipiec 2024 r.

Cel projektu:  Poprawa spójności komunikacyjnej, gospodarki ściekowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację kluczowych dróg powiatu starogardzkiego:

 1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim,
 2. rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w miejscowości Krąg, Gmina Starogard Gdański.

Zakres robót obejmuje m.in.:

 • odtworzenie trasy i punków wysokościowych,
 • rozbiórki,
 • regulacje urządzeń podziemnych,
 • roboty ziemne,
 • roboty budowlane obejmujące elementy tj. jezdnia, zatoki autobusowe i postojowe, ciągi piesze, kanalizacja deszczowa,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i istniejącego oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome,
 • usunięcie kolizji energetycznych oraz oświetleniowych,
 • instalacja monitoringu,
 • zagospodarowanie zieleni na przebudowywanym odcinku.