Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

„Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego”

Źródło finansowania: Projekt finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Powiatu Starogardzkiego

Wartość projektu: 11 343 216,80 zł (dofinansowanie: 10 114 746,42 zł, wkład własny: 1 228 470,38 zł)

Okres realizacji projektu: luty 2023 r. – marzec 2024 r.

Cel projektu:  Poprawa spójności komunikacyjnej, gospodarki ściekowej i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez modernizację kluczowych dróg powiatu starogardzkiego:

  1. przebudowa drogi powiatowej Nr 2711G na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim,
  2. rozbudowa pasa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w miejscowości Krąg, Gmina Starogard Gdański.

Zakres robót obejmuje m.in.:

  • odtworzenie trasy i punków wysokościowych,
  • rozbiórki,
  • regulacje urządzeń podziemnych,
  • roboty ziemne,
  • roboty budowlane obejmujące elementy tj. jezdnia, zatoki autobusowe i postojowe, ciągi piesze, kanalizacja deszczowa,
  • przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i istniejącego oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome,
  • zagospodarowanie zieleni na przebudowywanym odcinku.