Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Powstanie potrzebna dokumentacja

W planach władz Powiatu Starogardzkiego jest przebudowa ośrodków egzaminacyjnych. 18 stycznia br. podpisana została umowa z firmą Akint Sp. z o.o. z Warszawy na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji części inwestycji, która konkretnie ma dotyczyć szkoły w Bolesławowie. Planowana wartość robót budowlanych w tej placówce to blisko 13 mln zł.

Starosta Kazimierz Chyła i wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska podpisali umowę z firmą Akint z Warszawy.

W ramach podpisanej umowy powstaną dwie dokumentacje projektowe, w tym:

  • dokumentacja projektowa na przebudowę gorzelni wraz ze zmianą sposobu użytkowania
    na budynek dydaktyczno-egzaminacyjny dla OZE w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie,
  • dokumentacja projektowa na przebudowę stodoły kamiennej na budynek egzaminacyjny w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie.

Wartość tej umowy to ponad 216 tys. zł, a termin jej realizacji ustalony został na maj br. Dokumentacja jest niezbędna, aby móc rozpocząć duży projekt pn. „Przebudowa Ośrodków Egzaminacyjnych w Powiecie Starogardzkim”, który ma być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet tego projektu to 21 063 148 zł, a dofinansowanie ma wynieść 14 555 833,98 zł. Projekt ten ma być realizowany we wspomnianym już Zespole Szkół Rolniczych, ale także w Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu.

Wartość podpisanej umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej to ponad 216 tys. zł.

Przedsięwzięcie to jest projektem zintegrowanym z zadaniem pn. „Wybieram przyszłość zawodową – edycja II”, które współfinansowane ma być ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet tego projektu to 10 218 570 zł, a dofinansowanie to 9 196 713 zł.

Oba projekty zostały zidentyfikowane w ramach pakietu projektów realizujących przedsięwzięcie strategiczne pn. „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 852/466/23  z dnia 18.07.2023 r. 

Powiat Starogardzki 20 grudnia 2023 r. złożył dwa wnioski o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 na realizację wskazanych powyżej projektów. Aktualnie w ramach naborów trwa ocena formalna wniosków o dofinansowanie.