Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Infrastruktury Powiatowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji,

b) przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał:

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;

– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, dla lokalizacji gazociągu średniego ciśnienia dn225 PE w obrębie ewidencyjnym 25 miasto Starogard Gdański;

– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu, dla lokalizacji gazociągu średniego ciśnienia dn90 PE i dn225 PE w obrębie ewidencyjnym Janowo;

– w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w Gminie Skarszewy w 2021 r. – Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G w m. Więckowy polegającej na budowie chodnika i utwardzonego pobocza – Etap I;

– w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Powiatu Starogardzkiego;

– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Modelowa biogazownia rolnicza przy Zespole Szkół Rolniczych w Bolesławowie”;

3. Sprawy bieżące.

4. Zakończenie posiedzenia Komisji.