Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rada Powiatu

O RADZIE POWIATU


Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw. W istotnych dla powiatu lub mieszkańców sprawach Rada może wyrażać opinie i zajmować stanowiska w formie rezolucji, apeli oraz oświadczeń. Działalność Rady Powiatu reguluje Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz Statut Powiatu Starogardzkiego.

Prezydium Rady Powiatu:

  1. Brzoskowski Wiesław – Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Herold Arkadiusz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
  3. Rogalski Tomasz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Radni Rady Powiatu Starogardzkiego:

BRZOSKOWSKI Wiesław

Wiesław Brzoskowski Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

BURCZYK Leszek

Leszek Burczyk Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

BYCZKOWSKI Marcin

Marcin Byczkowski Klub Radnych Nasz Statogard

CESARZ Piotr

Piotr Cesarz Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

CHEŁCHOWSKI Tadeusz

Tadeusz Chełchowski Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

CHYŁA Kazimierz

Kazimierz Chyła Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

CYWIŃSKI Antoni

Antoni Cywinski Klub Radnych PiS

CZAJA Bogdan

Bogdan Czaja Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

FIAŁEK Jerzy

Jerzy Fiałek Klub Radnych PiS

GABRIEL Patryk – wygaśnięcie mandatu w dniu 15.10.2023 r. w oparciu o postanowienie nr 488/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26.10.2023 r.

Patryk Gabriel Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

HEROLD Arkadiusz

Arkadiusz Herold Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

KAMYSZ Krzysztof

Krzysztof Kamysz Klub Radnych Nasz Starogard

KOLASKA Lech

Lech Kolaska Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

KUROWSKA Stanisława – wygaśnięcie mandatu w dniu 31.03.2022 r. w oparciu o postanowienie nr 17/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Stanisława Kurowska Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

ŁANGOWSKI Łukasz – uzyskanie mandatu na podstawie postanowienia nr 37/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Starogardzkiego

MARCZAK Jacek

Jacek Marczak Klub Radnych PiS

MYKOWSKI Jerzy

Jerzy Mykowski Klub Radnych PiS

NAGÓRSKI Dariusz

Dariusz Nagórski radny

ROGALSKI Tomasz

Tomasz Rogalski Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

SOMMERFELD Ewa

STANKOWIAK Mikołaj

Mikołaj Stankowiak Klub Radnych Nasz Starogard

STRZEMKOWSKA-KONKOLEWSKA Wioleta

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

SYKUTERA Witold – wygaśnięcie mandatu zgodnie z postanowieniem Nr 31/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Starogardzkiego

Witold Sykutera Klub Radnych Stowarzyszenia Kociewskiego

SZCZODROWSKA Ewelina – uzyskanie mandatu na podstawie postanowienia nr 25/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Starogardzkiego

SZUBARCZYK Piotr

WIERZBA Robert

Robert Wierzba Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej

WIŚNIEWSKA Sylwia

Sylwia Wiśniewska Klub Radnych PiS