Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

Formularz do pobrania

Wniosek o wydanie pozwolenia na kierowaniem pojazdem uprzywilejowanym

 

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony formularz wniosku,
  2. kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  3. kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, wydanego na podstawie art. 82 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  4. kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub zaświadczenie wydane przez prezesa OSP lub Wójta Gminy,
  5. kopia posiadanego prawa jazdy,
  6. dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia w wysokości 50,00 zł,
  7. dowód osobisty lub paszport.

Do wglądu oryginały przedkładanych dokumentów.

UWAGA – Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt pod nr 58 767 35 27. Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od rodzaju służb uprzywilejowanych. 

 

Opłaty

Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub z wykorzystaniem terminali płatniczych znajdujących się na stanowiskach obsługi w urzędzie.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.