Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Skład Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego

Do ogólnych zadań Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego należy:

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę Powiatu, zarząd lub przez inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców powiatu,
  • współpraca z innymi komisjami Rady Powiatu, Radami Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego w zakresie przedmiotowym.

Komisja Rewizyjna RPS:
Marcin Kurowski – Przewodniczący Komisji,
Robert Wierzba – Wiceprzewodniczący Komisji,
Kryspin Karnat – Sekretarz Komisji,
Mieczysław Cichon,
Tomasz Czerwiński. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS:
Małgorzata Grzecznowska – Przewodnicząca Komisji
Henryk Świadek – Wiceprzewodniczący Komisji,
Krzysztof Kamysz – Sekretarz Komisji,
Marcin Kurowski
Kryspin Karnat
Jerzy Fiałek
Jacek Marczak.

Komisja Budżetowa RPS:
Mieczysław Cichon – Przewodniczący Komisji,
Jerzy Fiałek – Wiceprzewodniczący Komisji,
Tomasz Rogalski – Sekretarz Komisji,
Wiesław Brzoskowski,
Kazimierz Chyła
Leszek Burczyk,
Jacek Marczak

Komisja Infrastruktury Powiatowej RPS:
Henryk Świadek – Przewodniczący Komisji.
Sylwia Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Komisji.
Dariusz Nagórski – Sekretarz Komisji,
Wiesław Brzoskowski,
Leszek Burczyk,
Mieczysław Cichon,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.

Komisja Edukacji Publicznej RPS:
Krzysztof Kamysz – Przewodniczący Komisji
Jerzy Fiałek – Wiceprzewodniczący Komisji,
Jerzy Mykowski – Sekretarz Komisji,
Leszek Burczyk,
Lucyna Herold,
Grzegorz Piwowarczyk,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.

Komisja ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia RPS:
Robert Wierzba – Przewodniczący Komisji,
Małgorzata Grzecznowska – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Sylwia Wiśniewska – Sekretarz Komisji,
Grzegorz Błąk,
Tomasz Czerwiński,
Arkadiusz Herold,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska.

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa RPS:
Grzegorz Błąk – Przewodniczący Komisji,
Dariusz Nagórski – Wiceprzewodniczący Komisji,
Maciej Zblewski – Sekretarz Komisji,
Kazimierz Chyła,
Lucyna Herold,
Grzegorz Piwowarczyk,
Henryk Świadek.

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu RPS:
Kryspin Karnat – Przewodniczący Komisji,
Jerzy Mykowski – Wiceprzewodniczący Komisji,
Maciej Zblewski – Sekretarz Komisji,
Arkadiusz Herold,
Krzysztof Kamysz,
Grzegorz Piwowarczyk,
Tomasz Rogalski.