Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Skład Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego

Do ogólnych zadań Komisji Rady Powiatu Starogardzkiego należy:

  • przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  • sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu,
  • opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisjom przez Radę Powiatu, zarząd lub przez inne komisje,
  • przyjmowanie i analizowanie skarg mieszkańców powiatu,
  • współpraca z innymi komisjami Rady Powiatu, Radami Miast i Gmin Powiatu Starogardzkiego w zakresie przedmiotowym.

Komisja Rewizyjna RPS:
Mikołaj Stankowiak – Przewodniczący Komisji,
Jacek Marczak – Wiceprzewodniczący Komisji,
Dariusz Nagórski – Sekretarz Komisji,
Tadeusz Chełchowski,
Łukasz Łangowski,
Robert Wierzba

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RPS:
Ewelina Szczodrowska – Przewodnicząca Komisji
Krzysztof Kamysz – Wiceprzewodniczący Komisji,
Jerzy Fiałek – Sekretarz Komisji,
Robert Wierzba

Komisja Budżetowa RPS:
Leszek Burczyk – Przewodniczący Komisji,
Ewa Sommerfeld – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Jerzy Fiałek – Sekretarz Komisji,
Wiesław Brzoskowski,
Kazimierz Chyła
Lech Kolaska,
Tomasz Rogalski

Komisja Infrastruktury Powiatowej RPS:
Tadeusz Chełchowski – Przewodniczący Komisji.
Marcin Byczkowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
Bogdan Czaja – Sekretarz Komisji,
Wiesław Brzoskowski,
Leszek Burczyk,
Antoni Cywiński,
Sylwia Wiśniewska

Komisja Edukacji Publicznej RPS:
Łukasz Łangowski – Przewodniczący Komisji
Piotr Szubarczyk – Wiceprzewodniczący Komisji,
Ewa Sommerfeld – Sekretarz Komisji,
Piotr Cesarz,
Kazimierz Chyła,
Jerzy Mykowski,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska

Komisja ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia RPS:
Robert Wierzba – Przewodniczący Komisji,
Antoni Cywiński – Wiceprzewodniczący Komisji,
Łukasz Łangowski – Sekretarz Komisji,
Arkadiusz Herold,
Krzysztof Kamysz,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
Sylwia Wiśniewska

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa RPS:
Dariusz Nagórski – Przewodniczący Komisji,
Sylwia Wiśniewska – Wiceprzewodnicząca Komisji,
Ewelina Szczodrowska – Sekretarz Komisji,
Marcin Byczkowski,
Bogdan Czaja,
Lech Kolaska,
Jacek Marczak

Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu RPS:
Jerzy Mykowski – Przewodniczący Komisji,
Mikołaj Stankowiak – Wiceprzewodniczący Komisji,
Arkadiusz Herold – Sekretarz Komisji,
Piotr Cesarz,
Tomasz Rogalski,
Wioleta Strzemkowska-Konkolewska,
Piotr Szubarczyk.