Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

Komunikat Starosty Starogardzkiego z dnia 16 marca 2022 roku dotyczący wsparcia dla obywateli Ukrainy.

POBYT UCHODŹCÓW

Władze Powiatu Starogardzkiego od początku agresji Rosji na Ukrainę prowadzą działania, które mają na celu szeroko rozumianą pomoc obywatelom Ukrainy przyjeżdżającym na teren naszego powiatu. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim zawarte zostały umowy z podmiotami gospodarczymi, które dotyczą zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Trwają również prace związane z zabezpieczeniem i przygotowaniem miejsc noclegowych.

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ

Już pierwszego dnia uruchomiony został całodobowy numer kontaktowy do koordynatora powiatowego w sprawie pomocy uchodźcom – tel.  696 772 080 . Koordynator zajmuje się m.in. zbieraniem danych dotyczących liczby osób, które przyjechały do naszego powiatu oraz przygotowaniem informacji dla Wojewody Pomorskiego na temat stanu uchodźców w poszczególnych gminach.

Aby móc na bieżąco reagować na sytuację, władze Powiatu Starogardzkiego są w ciągłym kontakcie z Wojewodą Pomorskim oraz samorządowcami z terenu powiatu starogardzkiego.

NAUKA W SZKOŁACH

Szkoły prowadzone przez Powiat Starogardzki, czyli szkoły ponadpodstawowe, są przygotowane do przyjmowania uczniów. Uruchomiona została odpowiednia procedura, o zasadach zostali powiadomieni samorządowcy, a informacja o tym, w jaki sposób można stać się uczniem jednej z naszych szkół, została przygotowana także w języku ukraińskim.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wsparcie dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy oferuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Organizowane są też spotkania grupy wsparcia pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych.

PUNKT KONSULTACYJNO-DORADCZY

Od 14 marca w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17A uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy dla imigrantów, w tym uchodźców wojennych z Ukrainy,  który prowadzi Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia. Do zadań Punktu należy m.in. zbieranie i ewidencjonowanie potrzeb uchodźców, informowanie o prawach i uprawnieniach, pomoc w załatwieniu najpilniejszych spraw (PESEL, ePUAP, PE ZUS, konto w banku, zdrowie, szkoła, mieszkanie), wypełnianie dokumentacji, przygotowywanie planu najbliższych działań/ścieżki dla uchodźcy (czy powinien spotkać się z doradcą pobytowym, prawnikiem, znalezienie zakwaterowania.), uruchamianie wsparcia z zasobów, którymi dysponuje punkt (prawnik, psycholog, tłumacz, wolontariusze), pomoc w bieżącym załatwianiu spraw poza punktem, jak np. przetransportowanie do punktu recepcyjnego w celu rejestracji, udanie się do urzędu, banku, apteki, przewiezienie do miejsc zamieszkania, oprowadzenie po Starogardzie Gd.

POMOC W INTERNECIE I SKLEP SPOŁECZNY

Na stronie internetowej Powiatu Starogardzkiego uruchomiona została specjalna zakładka „Wsparcie dla Ukrainy”. Odnośnik do tej zakładki, na której znajdują się istotne dla uchodźców informacje w języku ukraińskim, został zamieszczony na karcie, tzw. wejściówce do sklepu społecznego uruchomionego przez stowarzyszenie Starogard 2030. Na karcie są dwa QR kody – jeden z odnośnikiem do mapy Google z zaznaczoną lokalizacją sklepu, drugi przekierowuje na stronę Powiatu.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA

Od 4 marca do odwołania decyzją Zarządu Powiatu Starogardzkiego oraz Zarządu PKS Starogard Gdański wprowadzona została bezpłatna komunikacja. Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą bezpłatnie podróżować autobusami PKS Starogard Gdański na liniach obsługiwanych przez tego przewoźnika. Do podróży wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający ukraińskie obywatelstwo.

ZATRUDNIENIE

Informacje na temat wsparcia dla obywateli Ukrainy zostały przygotowane w języku polskim oraz w języku ukraińskim. Można je również znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim: https://starogardgdanski.praca.gov.pl/

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe, które mocno i aktywnie zaangażowały się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, mogą liczyć na wsparcie władz Powiatu Starogardzkiego podczas realizacji swoich zadań.