Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Weź udział w konkursie „PracoDawca Zdrowia”

Ministerstwo Zdrowia, chcąc uhonorować wszystkich pracodawców, którzy dbają o swoich pracowników, zorganizowało konkurs „PracoDawca Zdrowia”. Celem konkursu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy i zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne wykrywające choroby cywilizacyjne, a w szczególności nowotwory.

PracoDawca Zdrowia

​​​​​​​Konkurs „PracoDawca Zdrowia” został stworzony z myślą nie tylko o pracodawcach, ale przede wszystkim o pracownikach. Główną misją projektu jest promocja profilaktyki zdrowotnej w miejscu pracy oraz zwiększenie zgłaszalności pracowników na badania profilaktyczne pod kątem wykrywania chorób cywilizacyjnych (w szczególności nowotworów)

Kto może ubiegać się o certyfikat

O certyfikat ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, instytucje i urzędy, które wykażą ponadprzeciętną troskę o zdrowie swoich pracowników i skuteczność we wdrażaniu programów promocji zdrowia wewnątrz firmy.

Jakie kryteria należy spełnić

Kapituła, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, promocji praktyk zdrowotnych oraz przedstawiciele środowisk pracowniczych, będzie przyznawać certyfikat pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

 • Promuje aktywny styl życia pracowników.
 • Zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników.
 • Nie pozwala na sprzedawanie i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji.
 • Wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań. 
 • Podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie.
 • Uświadamia pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych.
 • Działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników.
 • Wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników. 
 • Współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym.
 • Chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Jak się zgłosić – krok po kroku

 • Wejdź na stronę internetową i pobierz wzór wniosku.
 • Wypełnij wniosek i prześlij do Ministerstwa Zdrowia.
 • Dołącz wskazane we wniosku załączniki.
 • Twój wniosek rozpatrzy Kapituła konkursu.
 • Decyzja ma charakter uznaniowy. 
 • O przyznaniu certyfikatu zostaniesz poinformowany w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Kapitułę.

Gdzie złożyć wniosek

 1.  Pocztą tradycyjnąna adres:
         Biuro Komunikacji
         Ministerstwo Zdrowia
         ul Miodowa 15
         00-952 Warszawa
  2.    Pocztą elektroniczną na adres:
         pracodawcy@mz.gov.pl
  3.    Osobiście w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia.
  4.    Wypełniając zgłoszenie online

Dodatkowe informacje

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, a certyfikat przyznawany jest na 3 lata – po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykazanie spełniania kryteriów. Datę i miejsce wręczania certyfikatu ustala Kapituła. Znakiem graficznym konkursu może posługiwać się każdy pracodawca, który otrzymał certyfikat. Laureaci mają prawo publikować informację o przyznaniu nagrody w ramach swoich działań promocyjnych. Konkurs jest nieograniczony czasowo i trwa do odwołania.