Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Stypendia marszałka wręczone

Wysoka średnia ocen, uzdolnienia w konkretnych przedmiotach albo osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. To najważniejsze kryteria, na podstawie których uczniowie z pomorskich szkół otrzymali stypendia marszałka województwa pomorskiego. W tym gronie jest 67 uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki.

Stypendia Marszałka dla uczniów Pomorskie 2022/ FOT. KAROL STAŃCZAK

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. W uroczystości wzięli też udział rodzice i opiekunowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych, środowiska akademickiego oraz pracodawców.

Wicemarszałek Józef Sarnowski przekazał życzenia wszystkim wyróżnionym. / FOT. KAROL STAŃCZAK

Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym momentem w życiu wyróżnionych uczniów, a także życiu tych, którzy towarzyszą im na co dzień. Każdy z bohaterów tej uroczystości może przyczynić się do budowania pomyślności naszego regionu. Życzę, aby przyznane środki uczniowie spożytkowali na działania, które przyniosą im wiele satysfakcji – powiedział na otwarciu gali stypendialnej wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski.

Ostanie dwa lata były niezwykle trudne dla systemu edukacji. To właśnie w tym okresie pomorskie szkoły musiały zarówno dostosować się do wymogów zdalnego kształcenia, jak i przygotować się na przyjęcie nowych uczniów – uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Z tym większym uznaniem należy podkreślić, iż mimo nietypowej sytuacji, na Pomorzu nie zapominamy o rozwijaniu uczniowskich talentów – mówi Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Wyjątkowe osiągnięcia tegorocznych stypendystów to także zasługa tych wszystkich, którzy ich wspierali i stworzyli warunki do rozwoju ich pasji.

W gronie najzdolniejszych i wyróżnionych przez marszałka znaleźli się uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Starogardzki. Z I Liceum Ogólnokształcącego stypendia otrzymały 22 osoby, z II Liceum Ogólnokształcącego – 3 osoby, z Zespołu Szkół Ekonomicznych – 20 osób, z Technikum w Owidzu – 13 osób, Z Zespołu Szkół Zawodowych – 4 osoby i z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie – 5 osób. Łącznie wyróżnionych zostało 67 uczniów. Serdecznie gratulujemy!

Stypendia marszałka województwa pomorskiego przyznawane są ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Otrzymują je laureaci lub finaliści konkursów i olimpiad, jak również uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu konkretnych przedmiotów.

  • Stypendia dla finalistów lub laureatów konkursu i olimpiady przedmiotowej – finansowane są ze środków budżetu województwa pomorskiego. W tym roku przyznano 50 jednorazowych stypendiów po 2,6 tys. zł.
  • Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości – przyznawane są w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku są to 434 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy (łącznie 3 tys. zł).
  • Stypendia dla uczniów szkół zawodowych, którzy wykazują się wysoką średnią ocen oraz uzdolnieniami z przedmiotów zawodowych – przyznawane są w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” finansowanego ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym roku jest to 405 stypendiów po 250 zł wypłacanych przez 10 miesięcy (łącznie 2,5 tys. zł).

Łącznie we wszystkich trzech kategoriach za rok szkolny 2021/2022 przyznano 889 stypendiów o łącznej wartości 2,44 mln zł.