Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Samorządy solidarne z Ukrainą

Starosta Kazimierz Chyła wziął udział w spotkaniu z prezydentem Starogardu Gd. Januszem Stankowiakiem oraz wójt gminy Starogard Gd. Magdaleną Forc-Cherek.  Jest to reakcja na atak zbrojny Rosji na Ukrainę. Samorządowcy ustalili plan działań w razie nasilenia się konfliktu i ewentualnego napływu ukraińskich uchodźców wojennych. Wydane zostało wspólne oświadczenie.

Wspólne oświadczenie starosty starogardzkiego, prezydenta Starogardu Gd. oraz wójt gminy Starogard Gd.

Dyskusja dotyczyła aktualnej sytuacji kryzysową na granicy Ukrainy z Rosją. Ustalony został plan działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pomocy obywatelom ukraińskim w sytuacji przymusowej migracji do Polski i konieczności zapewnienia im schronienia w powiecie starogardzkim. Uczestnicy spotkania jednomyślnie zadeklarowali gotowość wsparcia narodu ukraińskiego w zakresie zapewnienia schronienia i bezpieczeństwa ewentualnym uchodźcom wojennym. Jednoznacznie sprzeciwili się agresywnym działaniom godzącym w integralność i niepodległość Ukrainy. Zadeklarowali też współpracę i koordynację wszystkich działań w zakresie przygotowania miejsc ich pobytu wraz z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych. W spotkaniu wziął również udział sekretarz miasta Zbigniew Toporowski oraz sekretarz gminy Tomasz Rogalski, którzy poinformowali obecnych o podjętych w mieście i gminie działaniach w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, także w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przekazali też informacje o wskazanych na prośbę wojewody pomorskiego miejscach ewentualnego zakwaterowania uchodźców. Podkreślili, że ich liczba będzie zależeć od wsparcia rządu. Zapewnili, że samorządy przygotowane są na każdą sytuację, a miasto i gminy bezpieczne.

Starosta Kazimierz Chyła przyznał, że kolejne kroki będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji i decyzji władz rządowych. Poinformował również o planowanym zwołaniu w trybie pilnym konwentu wójtów, burmistrzów i prezydenta powiatu starogardzkiego.

W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie władz samorządowych, na którym dyskutowano o kryzysie w Ukrainie.