Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rusza przebudowa budynku szpitala

Najważniejszy i największy projekt w historii starogardzkiego szpitala wkracza w kolejną fazę. Władze Powiatu Starogardzkiego podpisały właśnie umowę na przebudowę głównego budynku Kociewskiego Centrum Zdrowia. Wartość inwestycji to prawie 8 mln zł.

Starosta powiatu, Wicestarosta oraz prezes zarządu firmy Hartuna podpisują dokumenty przy stole

Zadanie zakłada m.in. przebudowę istniejącego bloku operacyjnego na Ośrodek Rehabilitacji, a także modernizację i przebudowę 5 oddziałów szpitala: neurologicznego, udarowego, kardiologicznego, chirurgicznego oraz chorób wewnętrznych. W ramach prac wykonana zostanie również dobudowa nowego dźwigu osobowego dla potrzeb szpitala. Podpisana właśnie umowa zakłada także przebudowę klatek schodowych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy i opinii przeciwpożarowej oraz przebudowę zasilania w budynku głównym. Przedsięwzięcie, którego realizatorem jest firma Hartuna ze Skarszew, ma zostać zakończone do czerwca 2021 roku. Wartość tej inwestycji to 7,7 mln zł.

– To kolejny, ważny krok związany z największym projektem dotyczącym Kociewskiego Centrum Zdrowia – zauważa wicestarosta Patryk Gabriel. – Podpisana umowa pozwoli w ciągu najbliższych dwóch lat diametralnie zmienić pięć oddziałów naszego szpitala.  Zakres prac jest obszerny i skomplikowany, ale zadanie sprawi, że szpital znajdzie się w zupełnie innej rzeczywistości. Chodzi nam przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych mieszkańców, ale także mieszkańców czterech ościennych powiatów. Przed nami też kolejne zadanie, jakim jest budowa bloku operacyjnego.

Zdjęcie grupowe przedstawicieli zarządów Starostwa, Centrum Zdrowia i firmy Hartuna na tle ścianki reklamowej Starostwa

Rocznie placówka udziela 50 tys. świadczeń medycznych, a na oddziały szpitalne trafia ponad 14,5 tys. pacjentów. Niestety, na naszym terenie na tle województwa pomorskiego mamy kilka niekorzystnych wskaźników. W zakresie umieralności w powiecie starogardzkim wynoszą one 1,10, a w województwie 0,95.  Wskaźniki dotyczące chorób płuc są wyższe aż o 78 procent w porównaniu z danymi z kraju. Jeśli zaś chodzi o wskaźniki dotyczące nowotworów złośliwych płuc, to na naszym terenie są one wyższe o 40 procent niż dane ogólnopolskie. Realizacja projektu pozwoli w ogromnym stopniu unowocześnić placówkę, zwłaszcza na oddziałach: neurologicznym, kardiologicznym, udarowym, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych.

– Prace projektowe potrwają około 4 miesięcy i po przygotowaniu dokumentacji rozpoczną się roboty budowlane – wyjaśnia Wiesław Hartuna, prezes Zarządu firmy. – Będą one prowadzone we wszystkich oddziałach jednocześnie.

Obecnie w szpitalu trwają prace związane z przeniesieniem Oddziału Okulistycznego do innej lokalizacji, a zwolniony obszar pomieszczeń Oddziału będzie wykorzystywany jako oddział zastępczy dla kolejno remontowanych oddziałów szpitalnych.   

– Na czas trwania remontu musimy zorganizować pracę tak, aby zapewnić ciągłość udzielanych świadczeń oraz sprawić, by pacjenci nie odczuli dyskomfortu związanego z modernizacją szpitala – podkreśla Maciej Manikowski, dyrektor ds. ekonomicznych Kociewskiego Centrum Zdrowia. – Zostało więc wypracowane rozwiązanie, które z pewnością usprawni działania remontowe.

Przypomnijmy, że inwestycja ta jest realizowana w ramach projektu wartego blisko 50 mln zł pod nazwą ,,Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”.

W ramach całego projektu powstaną również poradnie specjalistyczne: diabetologiczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, urologiczna, chirurgii onkologicznej, proktologiczna, preluksacyjna, leczenia bólu, które będą wsparciem procesu skutecznego leczenia w systemie przed- i pohospitalizacyjnym. Zwiększona zostanie liczba łóżek na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Neurologicznym, przez co skróci się czas oczekiwania pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Powstanie nowoczesny blok operacyjny. Warto zauważyć, że 40 procent pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym to pacjenci z oddziału kardiologicznego oraz chirurgii ogólnej. W ramach projektu powstanie centralny system sterylizacji narzędzi medycznych, uruchomiony zostanie ośrodek rehabilitacji, a kompetencje kadry medycznej zostaną podniesione poprzez szereg specjalistycznych szkoleń.