Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Prace konserwatorskie w trzech kościołach

Władze Powiatu podjęły decyzję o dofinansowaniu prac konserwatorskich w trzech kościołach. Mowa o kościele w Bobowie, w Starogardzie Gdańskim oraz Kościelnej Jani. Wartość dotacji to w sumie prawie 42 tys. zł.

Podpisane zostały umowy z proboszczami trzech parafii, w oparciu o które dofinansowane zostaną prace konserwatorskie w świątyniach.

W ramach udzielonej dotacji wyremontowany zostanie dach wschodniej – gotyckiej części kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bobowie. Prace polegać będą na wykonaniu prac remontowo – budowlanych i renowacyjnych więźby dachowej nad wschodnią – gotycką częścią kościoła parafialnego. Dojdzie do wymiany porażonych biologicznie i zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu, stabilizacji wymiarowej oraz do zmiany pokrycia dachowego. W ramach prac remontowo – budowlanych zostanie wykonana konserwacja drewnianej więźby, wymiana odeskowania, założenie folii paroprzepuszczalnej. Dodatkowo wymienione zostaną opierzenia i rury spustowe odprowadzające wodę opadową, które będą wykonane z trwałego materiału. Wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. św. Wojciecha w Bobowie dotyczy dofinansowania z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 24.468,19 zł.

Wnioski dotyczą parafii w Bobowie oraz w Kościelnej Jani.

Jeśli chodzi o parafię p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim to prace konserwatorsko – renowacyjne będą dotyczyły witraży. Będzie to III etap prac. Wniosek dotyczy dofinansowania z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 8.420,12 zł ratunkowych prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch zabytkowych witrażach osadzonych w gotyckich, ostrołucznych otworach okiennych ściany południowej kościoła. Prace restauratorskie dotyczyć będą III etapu prac, polegających na renowacji kolejnych dwóch, z dziewięciu historycznych witraży.

Z kolei trzeci z wniosków dotyczy prac konserwatorskich i restauratorskich architektury bocznego południowego, późnobarokowego – z elementami rokokowymi – ołtarza, pochodzącego z II połowy XVIII wieku, który stanowi wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani. W ramach prac konserwatorskich zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i opisowa, ilustrująca stan zachowania zabytku. Kompleksowe prace konserwatorskie zostaną wykonane po demontażu ołtarza i przetransportowaniu go do pracowni konserwatorskiej malarstwa i rzeźby polichromowanej w Toruniu. Drewno zostanie poddane dezynsekcji ciekłym preparatem biobójczym na bazie permetryny. Wyeksponowana zostanie najbardziej zachowana warstwa polichromii XIX-wiecznej. Planowana jest m.in. naprawa stolarska oraz uzupełnienia i rekonstrukcje w miejscach ubytków snycerki. Następnie uzupełnione zostaną ubytki zaprawy oraz przygotowane zostanie podłoże pod złocenia. Wniosek dotyczy dofinansowania z budżetu Powiatu Starogardzkiego w kwocie 9100 zł.

Jeśli chodzi o parafię p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim to prace konserwatorsko – renowacyjne będą dotyczyły witraży.

Wszystkie świątynie są zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków.