Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Powstaje nowy most w Klonówce

Trwają prace związane z budową mostu nad rzeką Wierzyca w Klonówce. Wartość tego przedsięwzięcia to blisko 3,5 mln, a koniec robót przewidziano w sierpniu.

Trwają prace przy budowie mostu w Klonówce.

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że inwestycje drogowe to jeden z priorytetów naszego samorządu – zauważa starosta Kazimierz Chyła. – Realizujemy wiele inwestycji, które znacząco wpływają na poziom bezpieczeństwa osób korzystających z dróg powiatowych. W ramach tych działań remontujemy drogi i mosty, które wymagają naprawy, tworzymy nowe ścieżki rowerowe, chodniki, czy zatoki autobusowe. Obiekt w Klonówce znacząco podniesie stan bezpieczeństwa wszystkich kierujących.

Warto wiedzieć, że od września trwają intensywne prace przy budowie nowego mostu w Klonówce. W pierwszej kolejności wykonawca robót, czyli firma Roka Budownictwo Sp. z o.o., dokonał rozbiórki starego mostu, następnie przygotował platformy robocze dla sprzętu ciężkiego oraz komory robocze ze ścianek szczelnych do wykonania fundamentów. Zostało wykonane głębokie posadowienie dla wszystkich podpór tj. dwóch skrajnych oraz jednej nurtowej w postaci pali CFA. Kolejnym etapem było wykonanie żelbetowych ław fundamentowych na palach. Po wykonaniu fundamentów usunięto tymczasowe komory robocze, wykonano zasypki i wyregulowano brzeg rzeki po obu stronach. Ułożono materace gabionowe w zakresie przewidzianym w projekcie zabezpieczając je dodatkowo drewnianą palisadą.

Obecnie trwa kolejny etap budowy- montaż żelbetowych, prefabrykowanych łupin łukowych, budowa ścian z gruntu zbrojonego z użyciem małogabarytowych bloczków betonowych na ustawionych łukowych prefabrykatach. Na placu budowy obecni byli członkowie Zarządu Powiatu – starosta Kazimierz Chyła, wicestarosta Patryk Gabriel oraz etatowy członek Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, którzy przyznają, że zakres prac naprawdę robi wrażenie.

Członkowie Zarządu Powiatu, obecni na placu budowy, przyznają, że zakres prac robi wrażenie.

W podejmowaniu decyzji kierujemy się troską o bezpieczeństwo zdrowotne, stąd realizowany w Kociewskim Centrum Zdrowia wielki projekt przebudowy i modernizacji szpitala, jednakże naszym działaniom przyświeca również troska o bezpieczeństwo drogowe – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. – Wszyscy chcemy się poruszać w miarę szybko, ale po bezpiecznych drogach i do tego konsekwentnie dążymy.  To, co zobaczyliśmy dziś na placu budowy w Klonówce, jest imponujące.

Po wykonaniu ścian z gruntu zbrojonego, wykonawca odtworzy nasypy drogowe, wykona nowe szerokie kapy chodnikowe i utwardzone dojścia wraz z nową nawierzchnią bitumiczną na moście. Zostaną zamontowane nowe barieroporęcze oraz zostanie wykonane odwodnienie mostu i jezdni. Wykonawca powinien zakończyć prace na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. Otwarcie mostu i przejezdność będzie możliwa po dokonaniu ostatecznego, bezusterkowego odbioru przez Powiatowy Nadzór Budowlany. Procedury odbiorowe powinny zamknąć się z końcem sierpnia.

Wartość tej inwestycji, którą z ramienia Powiatu nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg, to blisko 3,5 mln zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 50 %. Pozostała część inwestycji jest finansowana z budżetu Powiatu Starogardzkiego.