Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nagrody za naukę i pracę

Bardzo miła, ale też wyjątkowa uroczystość odbyła się w Technikum w Owidzu, a wszystko za sprawą wieloletniej współpracy z firmą Flex. Uczniowie za wybitne wyniki w nauce oraz za zaangażowanie i dużą efektywność otrzymali nagrody finansowe.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia z nagrodzonymi uczniami.

Tegoroczne wakacje bardzo dobrze rozpoczęły się dla Michała Petki, Damiana Wryczy, Kacpra Wegenek oraz Sylwestra Wierzby. Wymienieni uczniowie otrzymali Nagrodę Flex w wysokości 2000 zł za wybitne wyniki w nauce. Z kolei Maciej Jackowski, Szymon Dudek, Sylwester Wierzba i Mateusz Laskiewicz zostali wyróżnieni Nagrodą Przełożonego za zaangażowanie i dużą efektywność w procesie napraw produktów elektronicznych. Te nagrody również ufundowała firma Flex.

O współpracy z firmą opowiedziała dyrektor szkoły Marzena Waśkowska.

Co tak właściwie ogromna firma mająca swoją siedzibę w Tczewie ma wspólnego z Technikum w Owidzu? Ma i jak się okazuje – bardzo wiele. – Od 9 lat, czyli niebawem świętować będziemy okrągły jubileusz, nasza szkoła współpracuje z firmą Flex – wyjaśnia Marzena Waśkowska, dyrektor Technikum w Owidzu. – Dzięki zawartej umowie o współpracy nasi uczniowie odbywają praktyki w znanej i cenionej, zarówno na rynku lokalnym, jak i na międzynarodowym, firmie. Przez te lata Flex zapewniał naszym uczniom praktyki, stypendia, a w późniejszym czasie również zatrudnienie.

W tym roku nieco zmieniły się zasady przyznawania nagród – zamiast comiesięcznego stypendium jest jednorazowa nagroda finansowa. Właśnie te nagrody zostały wręczone 5 lipca w siedzibie placówki.

Technikum w Owidzu to przykład wzorcowej współpracy biznesu z edukacją – przyznała obecna na spotkaniu Ewa Latkowska, dyrektor personalny w firmie Flex. – Bardzo sobie tę współpracę cenimy. Jest to też ważny element popularyzacji oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego w naszym regionie.

Firma Flex już kilka lat temu wprowadziła niezwykle ważny projekt – SZKOŁA + BIZNES. Ten nowatorski projekt to przykład reakcji środowisk biznesowych na braki kadrowe, wynikające z niewystarczającej realizacji niektórych kierunków technicznych w pomorskich szkołach średnich. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w woj. pomorskim.

O tym jak ważna jest współpraca pomiędzy szkołą a biznesem, w tym konkretnym przypadku w firmie o wiodącej pozycji w projektowaniu i produkcji, mówił wicestarosta Patryk Gabriel. – Jestem pod wrażeniem efektów współpracy, ale też, a może przede wszystkim, możliwości, jakie młodym ludziom już na samym początku ich drogi zawodowej, daje firma Flex – podkreślił. – Wiedza, w połączeniu z praktyką, sprawia, że absolwentom szkoły jest dużo łatwiej poruszać się po rynku pracy, nierzadko znajdując zatrudnienie właśnie w firmie, w której jeszcze jakiś czas temu odbywali praktyki. Korzystając z okazji chcę pogratulować tej współpracy, a także podziękować za działania, które dają naszym uczniom tak wiele rozwiązań.

W spotkaniu wziął także udział Sebastian Schmidt, sekretarz Powiatu oraz Marek Gabriel, naczelnik Wydziału Edukacji. Panowie złożyli gratulacje wszystkim wyróżnionym uczniom.

W spotkaniu wziął udział naczelnik Wydziału Edukacji Marek Gabriel, wicestarosta Patryk Gabriel i sekretarz Powiatu Sebastian Schmidt.

Z ciekawostek warto dodać, że współpraca z firmą – jeszcze wówczas – Flextronics rozpoczęła się w 2013 roku. Wówczas w Technikum w Owidzu powstały klasy kształcące w kierunku technik elektronik, technik teleinformatyk, a w dalszej perspektywie technik mechatronik. W ramach projektu SZKOŁA + BIZNES, który rozpoczął się rok później i trwał 3 lata, placówka została wyposażona w pracownię elektroniczną, a uczniowie brali udział w płatnych stażach i certyfikowanych szkoleniach.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom!