Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Na 23 stycznia 2019 r. zaplanowano spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. 

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach. Konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie, przybliżą uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkania będą stanowiły dla przedstawicieli  samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030 r.

W województwie pomorskim spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę, 23 stycznia o godz. 12.00 w Gdyńskim Centrum Filmowym. 

Zachęcamy do udziału.