Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Od 28 lutego obsługa bezpośrednia

Od 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) powraca bezpośrednia obsługa. Klienci po wejściu do budynku Starostwa są proszeni o dezynfekcję rąk oraz pomiar temperatury ciała. Wewnątrz budynku Klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy środków ochrony osobistej (maseczka).

Przypominamy jednak, że do 25 lutego 2022 roku obowiązują następujące zasady obsługi Klientów:

 1. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Starostwie, w celu zapewnienia pomocy Klientom, możliwa jest bezpośrednia obsługa, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem właściwego wydziału,
 2. Klienci po wejściu do budynku Starostwa są proszeni o: dezynfekcję rąk, pomiar temperatury ciała.
 3. Klienci nie mogą samodzielnie przemieszczać się w budynku,
 4. Wewnątrz budynku Klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy środków ochrony osobistej (maseczka).

Wykaz podstawowych telefonów do Wydziałów Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim:

 • Punkt Informacyjny – tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
 • Sekretariat Starostwa Powiatowego – tel. 58 767 35 03
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

– rejestracja, umawianie wizyt – tel. 58 767 35 30

– prawa jazdy – tel. 58 767 35 27

– odbiór dowodów – tel. 58 767 35 29

– transport, drogi – tel. 58 767 35 91

 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

tel. 58 767 35 23

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

– tel. 58 767 35 84

 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia

– tel. 58 767 35 94

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

– tel. 58 767 35 51, 58 767 35 52

– Referat Gospodarki Nieruchomościami – tel. 58 767 35 73

– Referat Ewidencji Gruntów – tel. 58 767 36 04 – 06

– Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – tel. 58 767 35 36

Jednocześnie informujemy, że sprawy niewymagające osobistej wizyty w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim można załatwiać:

a) poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego,

b) on-line z wykorzystaniem platformy internetowej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP /c8ji522ua1/SkrytkaESP,

c) korzystając z katalogu e-usług publicznych: https:/webewid.powiatstarogard.pl (wnioski do Wydziału Geodezji, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami).

W celu ułatwienia kontaktu i przyspieszenia załatwienia sprawy prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail przy każdym składanym wniosku.