Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kociewski Gryf 2021. Można składać wnioski

Rozpoczynamy organizację uroczystości wręczenia Nagród Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 2021. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali w marcu, ale już teraz Starostwo Powiatowe w Starogardzie zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia.

Do 21 lutego można zgłaszać kandydatów do dorocznej nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”. Nagrodę przyznaje się w dwóch dziedzinach: kultura i organizacja pozarządowa. Z kolei nagroda w dziedzinie kultury przyznawana jest w dwóch kategoriach: Twórca Roku (osoba), Impreza Roku – (instytucja, organizacja).

– Zbliża się czas na podsumowania ubiegłego roku, tak trudnego dla kultury, działalności społecznej, kontaktów międzyludzkich w czasie szalejącej pandemii. Dla wielu działaczy, artystów, animatorów kultury i twórców miniony rok był jednak czasem aktywnej pracy, czynnej, pełnej inwencji, twórczości honorowanej wieloma sukcesami. Bezpieczna praca na niwie kultury w obecnym czasie wymaga od nas wszystkich zmian w sposobie działania, nie rzadko większych nakładów organizacyjnych oraz finansowych, tylko po to aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców. Wiemy wszyscy, że nawet najciekawsze propozycje kierowane za pośrednictwem internetu nie zastąpią spotkań na żywo podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw, spektakli. Z tym większą satysfakcją zwracam się do Państwa z prośbą o nadsyłanie swoich kandydatur do Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf” za rok 2021 – zachęca starosta Kazimierz Chyła.

Nagroda jest formą podziękowania osobom za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu – regionu rozwijającego się turystycznie i gospodarczo w zgodzie z naturalnym środowiskiem, dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności, czerpiącej z dziedzictwa kulturowego przeszłości i pielęgnującej tradycje. „Kociewski Gryf” ma też uhonorować organizacje pozarządowe i inne instytucje, które wniosły trwały wkład w rozwój kultury powiatu starogardzkiego. W jaki sposób można zgłosić kandydatów? Należy to zrobić w formie pisemnej, na podstawie specjalnego wniosku dostępnego w załączniku.

Wnioski o przyznanie nagrody w dziedzinach „Kultura” i „Organizacja Pozarządowa” mogą składać między innymi instytucje, organizacje pozarządowe lub osoby fizyczne. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić nie więcej niż dwie kandydatury w danej kategorii. Osoba lub organizacja, która została zgłoszona do nagrody, powinna wyrazić pisemną zgodę na jej zgłoszenie na składanym wniosku. Laureaci nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani do kategorii, w której otrzymali nagrodę w okresie kolejnych 3 lat, licząc od roku przyznania nagrody.

Wnioski o przyznanie nagród w zamkniętych kopertach można składać osobiście w kancelarii ogólnej lub przesłać pocztą do dnia 21 lutego 2022 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim ul Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański. Wydział Polityki Społecznej, Kultury, Sportu, Promocji Regionu z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie do Nagrody Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”.

Na tej samej gali wręczone zostaną nagrody dla najlepszego sportowca, trenera oraz imprezy sportowej Powiatu Starogardzkiego. Wyboru sportowca, trenera oraz imprezy sportowej dokonuje Kapituła złożona z działaczy i osób związanych ze sportem z terenu Powiatu Starogardzkiego.

Statuetka Starosty Starogardzkiego „Kociewski Gryf”