Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Gdy w domu dochodzi do przemocy…

Już po raz czwarty Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Centrum Pomocy Dzieciom zorganizowały konferencję „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem”. Zaproszeni do dyskusji eksperci pochylili się nad takimi tematami, jak: interwencja w rodzinie w związku z przemocą wobec dzieci, czym jest dobro dziecka, jaka jest sytuacja dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, czy też znaczenie aspektu neuropsychologicznego i terapeutycznego w kontakcie z dzieckiem pokrzywdzonym.

Eksperci zastanawiali się nad wieloma kwestiami dotyczącymi przemocy wobec dzieci.

Konferencja adresowana była do psychologów, pedagogów oraz pracowników różnych instytucji, które działają na rzecz pomocy dzieciom. Na samym początku wydarzenia słowa podziękowania za trud związany z przygotowaniem konferencji, a przede wszystkim za ważność poruszanych tematów skierowane zostały do Aurelii Jankowskiej z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Podziękowania skierował m.in. Janusz Stankowiak, prezydent miasta, który mówił, że należy dziękować za konsekwencję w działaniu.

Wioleta Strzemkowska-Konkolewska życzyła, aby zdobyta wiedza działała tylko i wyłącznie dla dobra dziecka.

– Cieszę się, że czwarta edycja tej konferencji spotyka się z tak dużą frekwencją. To świadczy o tym, że wszystkim Państwu zależny na dobru dziecka i skutecznej pomocy w przypadku doświadczania przez nie krzywdy. Wierzę w ogromną siłę pani Aurelii Jankowskiej – społecznika, który od lat działa na rzecz dobra dzieci. Życzę, by ta wiedza, którą otrzymacie dzisiaj od ekspertów i specjalistów, działała tylko i wyłącznie dla tego właśnie dobra – powiedziała Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu.

Aurelia Jankowska przedstawiła najważniejsze zagadnienia, jakie miały być poruszane podczas konferencji. – O tym czym jest dobro dziecka mówiliśmy na Konferencji rok temu – przypomniała Aurelia Jankowska. – Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy dobro dziecka, jego prawa i potrzeby są na równi traktowane z potrzebami osób dorosłych? Dokonamy analizy kluczowych zagadnień z zakresu współpracy z rodziną zagrożoną przemocą, podejmowania skutecznej interwencji w sytuacji krzywdzenia, aż po proces umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej i tego, co się dzieje potem. Mówić też będziemy o tym, jak dziecięca trauma wpływa na jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Aurelia Jankowska przedstawiła poruszane zagadnienia.

Podczas konferencji zaproszeni goście dowiedzieli się również, że Fundacja świętuje ważny jubileusz. –  Istotą całego przedsięwzięcia jest możliwość spotkania się z profesjonalistami pracującymi na rzecz dzieci w instytucjach o różnym profilu działalności – podkreśliła Monika Sajkowska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – Tworzymy w ten sposób platformę wymiany doświadczeń i pokazujemy dobre praktyki, które mogą posłużyć innym podmiotom, by skuteczniej i bardziej kompleksowo pomagać dzieciom doświadczającym krzywdy. Ta konferencja odbywa się w szczególnym dla naszej Fundacji roku – w roku jubileuszowym, w którym obchodzimy 30-lecie naszej działalności. Tym bardziej cieszy mnie to, że ta konferencja na stałe wpisała się w mapę wydarzeń edukacyjnych Starogardu Gdańskiego.

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W pierwszym była mowa o interwencji w rodzinie w związku z przemocą wobec dzieci, o interdyscyplinarnych działaniach na rzecz dzieci, czym jest dobro dziecka oraz na czym polega interwencja prawna w rodzinie. W drugiej części wydarzenia dyskusja dotyczyła sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz pracy z rodziną biologiczna w celu odzyskania dzieci przebywających w pieczy. Trzeci blok dotyczył leczącego kontaktu z dzieckiem poza gabinetem terapeutycznym oraz tego jak stres wpływa na reakcję mózgu dziecka, nastolatki i nastolatka.

Fot. Michał Hinc