Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dziękujemy za lata współpracy

Starosta Kazimierz Chyła, wicestarosta Patryk Gabriel, członkowie Zarządu Powiatu: Wioleta Strzemkowska-Konkolewska oraz Piotr Cesarz wzięli udział w uroczystym pożegnaniu insp. Bogusława Ziemby, dotychczasowego komendanta powiatowego policji w Starogardzie Gdańskim, który od 24 lutego pełni funkcję zastępcy komendanta wojewódzkiego policji.

Władze Powiatu Starogardzkiego podziękowały komendantowi za dotychczasową współpracę.

 – Po 30 latach służby w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim czuję się spełniony, zarówno na stanowisku komendanta, jak i na poprzednich, czyli zastępcy naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego czy zastępcy komendanta. Uważam ten czas za należycie wypełniony w służbie dla mieszkańców naszego powiatu. Na pierwszym miejscu zawsze stawiałem cele służbowe, ale też starałem się nie zapominać o ludziach, z którymi przyszło mi współpracować. Dla mnie ważna była atmosfera w służbie, aby wszyscy mogli spokojnie realizować powierzone im zadania. Te 30 lat w Starogardzie  jawią mi się teraz  jak wielka przygoda, pełna wyzwań, zadań, nieoczekiwanych zwrotów akcji, trudnych decyzji i wielu satysfakcji. Dziękuję moim współpracownikom, bo to głównie oni zapracowali na mój awans. Dziękuję całej załodze, pracownikom cywilnym i wszystkim policjantom. Dowodzić taką grupą był dla mnie zaszczytem i wielkim honorem – powiedział podczas corocznej odprawy służbowej, podsumowującej działania w roku 2022, insp. Bogusław Ziemba.

Była to świetna okazja, aby podziękować za dotychczasową wieloletnią – niezwykle owocną – współpracę pomiędzy samorządem powiatowym a Komendantem Powiatowym Policji w Starogardzie Gdańskim, za wielkie zaangażowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu starogardzkiego. Władze Powiatu życzyły również satysfakcji płynącej z pełnionej służby, powodzenia w urzeczywistnianiu planów oraz wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji. W imieniu wszystkich samorządowców byłemu już komendantowi KPP Starogard Gdański gratulacje i podziękowania za 30- lat pracy na rzecz mieszkańców miasta i powiatu złożył starosta starogardzki Kazimierz Chyła.

Komendant Bogusław Ziemba otrzymał awans na zastępcę komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku.

– O komendancie Ziembie powiedzieć można, że to wspaniały fachowiec i skromny człowiek. Współpraca z takimi ludźmi to czysta przyjemność i radość. Jesteśmy wdzięczni losowi i tym, którzy go do nas sprowadzili. Nikogo nie dziwi awans komendanta. Tacy ludzie zasługują na to, by awansować. Życzymy Panu sukcesów i zadowolenia w nowej pracy. Jestem przekonany, że nie zapomni Pan o naszym powiecie. Zostawia nam Pan dobry zespół, a i nowego Komendanta KPP Starogard udało nam się już trochę poznać. Nie ukrywam, że jest nam smutno, że Pan odchodzi. Cieszymy się jednak, że ludzie ze Starogardu awansują. W imieniu wszystkich samorządowców dziękuję i gratuluję – przyznał starosta Kazimierz Chyła.

Komendantem powiatowym policji w Starogardzie Gd. został mł. insp. Grzegorz Mitura (z prawej).

Jeśli chodzi o zmiany, to: komendantem powiatowym policji w Starogardzie Gdańskim został mł. insp. Grzegorz Mitura, dotychczasowy I zastępca komendanta, I zastępcą komendanta został mł. insp. Remigiusz Wierzba, dotychczasowy I zastępca komendanta powiatowego policji w Sztumie. Serdecznie gratulujemy.

Podziękowania złożyli samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji.