Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Demokracja wśród młodzieży

Był przygotowany wcześniej program obrad, były zgłoszenia kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji, były dobrze przemyślane przemowy, na koniec tajne głosowanie, liczenie głosów, a nawet picie kawy przy stole obrad – tak wyglądała demokracja w wykonaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego.

Młodzieżowa Rada w kadencji 2023/2024.

Sesja to jednak nie tylko wybory, ale także podziękowania dla odchodzącej przewodniczącej MRPS Aleksandry Gajkowskiej oraz gratulacje dla posła elekta Patryka Gabriela, przez lata zaangażowanego w sprawy młodzieży i dla wicestarosty Wiolety Strzemkowskiej-Konkolewskiej.

Z Młodzieżową Radą Powiatu Starogardzkiego pożegnała się Aleksandra Gajkowska, która zakończyła edukację w ZSE.

A teraz najważniejsze. Skład nowo wybranego prezydium na kadencję 2023/24:

Oliwier Skrzypczak – przewodniczący, Natalia Klos i Antoni Herold – wiceprzewodniczący, Amelia Plombon – sekretarz.

Nowo wybrane prezydium (od lewej): Amelia Plombon, Oliwier Skrzypczak, Natalia Kłos, Antoni Herold.

Przewodniczący komisji: wolontariatu – Marianna Binkowska, spraw społecznych – Anna Kwiatkowska, sportu – Ligia Bielińska, kultury – Oskar Beling, promocji i mediów – Monika Warembier.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za działania w rozpoczynającej się właśnie kadencji.

Przy okazji przypominamy. W MRPS zasiadają uczennice i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. Rada działa w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, a opiekunem młodych radnych jest Krzysztof Strzeliński.