Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Czyj to telefon?

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku przekazano na przechowanie do Starostwa Powiatowego Starogardzie Gdańskim – rzecz znalezioną: telefon marki Iphone.

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501 t. j. ze zm.) wzywam do odbioru ww. rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim.

Osoba poszukująca rzeczy znalezionej może odebrać swoją własność, w terminie do dnia 11.05. 2026 r. tj. w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, po dopełnieniu formalności urzędowych w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17 – pokój 212 – II piętro, tel 58 767 35 66.

Warunkiem odebrania depozytu jest złożenie jego szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.