Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Chcą miejskiej stacji solarnej

Na spotkaniu ze starostą Kazimierzem Chyłą i wicestarostą Patrykiem Gabrielem dwóch uczniów I Liceum Ogólnokształcącego – Antoni Rogowski i Maksym Domkowski – opowiedzieli o swoim oryginalnym pomyśle. Mowa o inicjatywie PODpunkt, w ramach której chcą zainstalować w Starogardzie Gdańskim miejską stację solarną.

Maksym Domkowski i Antoni Rogowski na spotkaniu ze starostą Kazimierzem Chyłą i wicestarostą Patrykiem Gabrielem.

Antoni i Maksym biorą udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Jest to jedyne takie przedsięwzięcie w Polsce, dzięki któremu uczniowie mogą realizować swoje pomysły. Dzięki niej młodzież w całym kraju ma możliwość realnego wpływu na otaczające ją środowisko, nawiązanie współpracy z fundacjami, firmami oraz stowarzyszeniami, a także uzyskanie międzynarodowych certyfikatów.

O swoim pomyśle uczniowie opowiedzieli podczas spotkania z władzami Powiatu.

Uczniowie z I LO opowiedzieli o swoim pomyśle dotyczącym miejskiej stacji solarnej.

– Naszym głównym celem jest zainstalowanie w Starogardzie Gdańskim miejskiej stacji solarnej – wyjaśnia Maksym Domkowski. – Umożliwi ona darmowe ładowanie smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych. Stacja stanie w powszechnie uczęszczanym miejscu, dostępnym dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. W ramach podjętej przez nas inicjatywy, przeprowadzimy również prelekcje dla uczniów szkół średnich, dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom zwrócimy uwagę lokalnej społeczności na to, jak ważne jest dbanie o otaczające nas środowisko, oraz wprowadzimy interesującą innowację do naszego miasta.

Starosta Kazimierz Chyła oraz wicestarosta Patryk Gabriel nie kryli, że są pod dużym wrażeniem pomysłu uczniów.

– Kwestie dotyczące ekologii są niezwykle ważne, więc szczególnie mocno cieszymy się, że chce je poruszać młodzież – zauważa Kazimierz Chyła.

Beneficjenci projektu „PODpunkt” będą mogli skorzystać z bezpłatnej solarnej stacji ładowania smartfonów oraz innych urządzeń mobilnych. Dzięki zainstalowaniu takiego urządzenia w Starogardzie Gdańskim, mieszkańcy nie będą musieli obawiać się braku energii w swoich urządzeniach. Umożliwi im to między innymi wezwanie pomocy lub wykonanie ważnego telefonu, czy płatności mobilnej, nawet pomimo chwilowo rozładowanego telefonu. W czasach, kiedy nasz smartfon służy nam nawet jako klucz do drzwi mieszkania, jego rozładowanie może nieść za sobą ogrom problemów, zarówno tych błahych jak i naprawdę poważnych. Ponadto możliwość udziału w prelekcjach na temat odnawialnych źródeł energii będzie dobrą okazją do poznania faktów na temat zielonej energii.

– Pomimo wielu działań na rzecz promowania zachowań proekologicznych w naszym regionie, energia uzyskiwana w sposób przyjazny dla środowiska cały czas stanowi niewielką część naszego całkowitego zapotrzebowania, czego skutkami są między innymi wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza czy zła kondycja gleb – przyznaje Antoni Rogowski. – Niestety w wielu polskich miastach nie stawia się na infrastrukturę umożliwiającą korzystanie z zielonej energii.

Podczas spotkania z władzami Powiatu uczniowie podkreślali, że chcą swoim pomysłem zainteresować jak największą liczbę osób.

Władze Powiatu wspierają młodzież w jej działaniach.

– Za każdym razem przy tego rodzaju inicjatywach mocno wspieramy naszą młodzież – podkreśla Patryk Gabriel. – To nasze kolejne spotkanie, na którym omawiamy kwestie związane z planetą, środowiskiem, klimatem. Zielona energia to nie jest tylko kwestia estetyczna, to nasze zobowiązanie cywilizacyjne. Oczywiście wspieramy pomysł powstania stacji i zachęcamy innym do pomocy naszym uczniom w realizacji projektu.

Więcej na temat akcji: https://www.facebook.com/PODpunkt-109658064877151/?ref=pages_you_manage