Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zaproszenie na posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia

Przewodniczący Komisji Robert Wierzba zaprasza na posiedzenie Komisji ds. Rodziny, Problematyki Społecznej i Zdrowia Rady Powiatu Starogardzkiego, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali nr 210 budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawy regulaminowe:
a)  stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji,

b) przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia Komisji.

2. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim z podejmowanych działań w okresie 12 mcy pandemii.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków na budowę Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

4. Sprawy bieżące.

5. Zakończenie posiedzenia Komisji.