Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Umowa na nową strategię

Władze Powiatu podpisały umowę z firmą Formedis, która jest ekspertem rynku usług medycznych i specjalizuje się
w przeprowadzaniu audytów podmiotów leczniczych, opracowywaniu strategii funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz opracowywaniu programów restrukturyzacji podmiotów leczniczych.

Władze Powiatu podpisały umowę z firmą Formedis, która dotyczy przygotowania strategii dla Kociewskiego Centrum Zdrowia.

Umowa została podpisana w dniu 7 grudnia 2021 r. i dotyczy opracowania strategii funkcjonowania Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na lata 2022-2026. Umowa została zawarta między starostą Kazimierzem Chyłą i wicestarostą Patrykiem Gabrielem a Panem Pawłem Magdziarzem, członkiem Zarządu firmy Formedis.

  • Opracowywany dokument obejmował będzie miedzy innymi analizę aktualnej sytuacji szpitala, analizę działalności medycznej, analizę działalności operacyjnej, analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej – wyjaśnia wicestarosta Patryk Gabriel. – W strategii ma się też znaleźć określenie kierunków rozwoju spółki w celu optymalnego wykorzystania jej zasobów, a także wnioski i rekomendacje dla procesu funkcjonowania KCZ w latach 2022-2026.

Strategia ma być gotowa do czerwca przyszłego roku.