Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Szkolenie dla NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe na szkolenie do Starostwa Powiatowego. Prowadzący: Artur Gluziński – Współpracownik FRDL, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki nt. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powołany przez MRR na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2016 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Grafika informacyjna 21. października 2019 godzina 15:30 szkolenie dla NGO na temat wzorów ofert, umów i sprawozdań,