Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

 „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia

Tytuł projektu:

 „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”

Beneficjentem projektu jest Powiat Starogardzki, natomiast Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja Szpitala św. Jana oraz Szpitale Tczewskie S.A.

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa

Termin realizacji projektu:

01.09.2017-30.06.2023

Wartość projektu:

71 263 943,51

Dofinansowanie projektu:

27 893 083,33

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Efekty:

Projekt przewiduje modernizację i przebudowę oddziałów świadczących usługi pacjentom obciążonym chorobami cywilizacyjnymi: neurologicznego, kardiologicznego, udarowego, chirurgii ogólnej oraz chorób wewnętrznych. Ponadto projekt zakłada rozbudowę szpitala o blok operacyjny i centralną sterylizatornię, utworzenie części rehabilitacyjnej i zakładu diagnostyki obrazowej. Dodatkowo utworzone zostaną nowe poradnie specjalistyczne oraz zakupiony zostanie sprzęt medyczny oraz środki i urządzenia mające na celu przeciwdziałanie COVID-19. Co więcej podniesione zostaną kwalifikacje kadry medycznej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.