Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

„Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Powiatu Starogardzkiego”

Źródło finansowania: Projekt finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz ze środków własnych Powiatu Starogardzkiego

Wartość projektu: 5 530 000,00 zł (dofinansowanie: 4 482 000,00 zł, wkład własny: 1 048 000,00 zł)

Okres realizacji projektu: maj 2023 r. – wrzesień 2024 r.

Nr promesy inwestycyjnej:

Cel projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Starogardzkiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmierzającą do poprawy efektywności energetycznej obiektów.

Zakres projektu:

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego
w Bolesławowie:

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i stropu nad piwnicą,

– wykonanie systemu wentylacji mechanicznej,

– kompleksowa modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją gruntowej pompy ciepła,

– wymiana instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej,

– montaż instalacji PV na gruncie.

Termomodernizacja łącznika internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Skórczu:

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

– montaż wiatrołapu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych.