Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Podmioty zajmujące się polubownym rozwiązywaniem sporów konsumenckich

LISTA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ POLUBOWNYM ROZWIĄZYWANIEM SPORÓW KONSUMENCKICH


Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdański

Marii Konopnickiej 4,

80-240 Gdańsk,

www.ihgd..pl

 

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Chałubińskiego 8/32,

00-613 Warszawa

www.cprsz.pl

 

Izba Gospodarki Elektronicznej

Pańska 96 lok. 83,

00-837 Warszawa,

www.mediacjeeizby.pl

 

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181,

02-222 Warszawa,

www.koordynator.ure.gov.pl